Eldreomsorge med verdighet og valgfrihet

Foto: Colourbox.com
Hund
Steffen Falkevik

APs Ivar Østrem angriper onsdag 12. august Venstre for at vi har gitt eldre valgfrihet i Ålesund, innlegget er mer rød skremsel enn fornuftig helsepolitikk, og faller i stor grad på sin egen urimelighet.

Reell valgfrihet.
For mange borgere er det viktig for sin egen integritet og selvbilde å kunne velge selv når de blir eldre og må ha bistand til daglige gjøremål. Venstre tar dette på høyeste alvor og er opptatt av at alle borgere skal ha mest mulig styring og innvirkning på sin egen hverdag, de skal ha frihet til å gjøre egne valg på egne vurderinger, Arbeiderpartiet feiler i å se dette.

Positive til private.
Selv har jeg bare hørt positiv omtale fra de som har valgt private tilbydere innenfor hjemmetjenesten, de har høy faglig kompetanse, forståelsesfull og presise. Østrem kommer også med løgnaktige påstander når han sier at private tjener penger på ”eldre og andre pleietrengende”. Det er kommunen som betaler for all den hjelp eldre og pleietrengende har behov for, og det skal kommunen fortsatt gjøre.

For Venstre er det viktig at vi har god kvalitet i egne tjenester og at det er den offentlige helsetjenesten skal være hovedaktøren.. Det er mange flotte personer som hver dag gjør en utmerket jobb i vår kommune. Derfor ønsker Venstre å styrke fagkompetansen i kommunen gjennom egne stipendordninger for videreutdanning og oppbygging av fagmiljøer. Vi vil også ha en romslig bemanning der faste heltidsstillinger skal være hovedregelen. Venstre foreslo og fikk igjennom å øke grunnbemanningen ved siste budsjettbehandling.

Verdighet og livsglede.
De som mottar helsetjenester skal føle at de blir behandlet med verdighet, og ha sin integritet i behold. Venstre vil derfor blant annet ha aktivitører i ved alle institusjoner, som hjelper beboerne til å mestre på sitt nivå. Ofte blir slike aktiviteter nedprioritert, egne aktivitører vil derfor være et stort løft for eldreomsorgen.

Det er viktig at borgerne som benytter helsetjenestene skal ha få personer å forholde seg til, det er uakseptabelt å måtte få 40 ulike personer innom sitt hjem i løpet av en måned.

For Venstre er det et mål at alle skal oppleve livsglede gjennom alle perioder av livet. Det krever at vi finner sammen om hvordan vi kan finansiere og skape tid til tiltak som gir livsglede i hverdagen.

For Venstre vil disse fire ordene være et mantra innenfor helsepolitikken i alle år fremover: Verdighet, integritet, kvalitet og livsglede.

Bruk stemmeretten din, stem Venstre.

 

Steffen Falkevik
Bystyrerepresentant og kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**