Arvid kommenterer KVs framsnakking av lærerne

Satsingen på videreutdanning av lærere har økt kraftig i budsjettene de siste årene. Kilde: Kunnskapsdepartementets budsjettproposisjoner. Enkelte tall er delvis basert på anslag., Venstre

Det var godt å lese lederen til Trond Nøstvold Tou i KV lørdag 22. august. Han starter med å vise til nivåresultatene for skolene i området vårt som ligger rundt snittet i Telemark eller noe under. Det sies ikke noe om forholdet til andre fylker, men vi vet fra før at Telemark vanligvis ikke ligger særlig høyt sammenlignet med resten av landet. Dette har vært en trend lenge.

Som tiltak det er verd å legge merke til hva redaktøren sier: Han vil fokusere på positive holdninger til – og fremsnakking av lærerne i de tusen hjem. Dette skaper gode relasjoner mellom foreldre/elever/lærere og vil virke inn på elevenes læring på en god måte. Selv om det har vært erkjent en stund i fagmiljøet at denne positive relasjonen har stor betydning for økt læring, er det likevel viktig – og gledelig – at dette er redaksjonelt hovedfokus i KV ved skolestart i Kragerø i år.

Samtidig går tidligere undervisningsminister Trond Giske ut med skarp kritikk av seg selv og en mer eller mindre samlet politikerstand som i tiår har brukt tid og ressurser og millioner av skattekroner på å binde lærerne til rigide strukturer og føringsregimer. Her er kanskje endringer på vei, enda en gang?

Desto mer oppløftende at lederen i KV – i disse valgkamptider – fokuserer som han gjør: En god miks av foreldre/elever/lærere er dynamitt for god læring. I stedet for å detaljstyre skolen, kan heller politikerne sørge for gode rammer slik at foreldre får tid til å være foreldre, elever til å være elever og lærere til å være lærere.

Arvid Slettebakken

4.-kandidat Kragerø Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**