Johan Tønnes Løchstøer: Et varmt og raust Kragerø

http://www.fn.no/

Vi opplever i disse dager en stor flyktningstrøm mot Europa. Det er krig og en humanitær krise i Syria og Irak. Vi ser daglig bilder av båtflyktninger i Middelhavet. Flere tusen drukner.

Det kom 107.500 flyktninger til Europa i juli måned! Selvfølgelig noen «lykkejegere», men de fleste flykter etter at krig har tatt fra dem levebrød og hjem. Dette er mennesker i ytterste nød. Svært mange kan ikke returneres. Mange er politiske flyktninger.

Vi må hjelpe i nærområdene, men vi må også ta hånd om de som kommer til Europa. Tyskland, som regner med å ta imot 800.000 flyktninger i år, og Sverige kan ikke nærmest alene ta ansvar for disse menneskene.

Regelen om at vi kan returnere flyktninger til det landet de først kom til (Dublin-avtalen), kan ikke brukes i den situasjonen vi har i dag. Italia og Hellas kan ikke alene bli pålagt ansvaret for disse flyktningene.

I tillegg sitter mer enn 5000 i mottak i Norge med innvilget oppholdstillatelse uten at kommunene bosetter dem. Det er uverdig og en utrolig sløsing av menneskelige og økonomiske ressurser.

Norge og Kragerø må ta sin del av et europeisk ansvar for flyktningene og de som sitter og venter i mottak.

Vi i Kragerø har så langt tatt vår rimelige del av ansvaret. Det bør vi fortsette med. Kragerø Venstre ønsker at vi skal ta imot de flyktningene vil blir anmodet om å bosette. Så langt har integreringen gjennom godt arbeid i Kragerø vært vellykket.

Om vi fortsatt skal lykkes kreves at vi har en langsiktig strategi for integreringen og kvalifiseringsarbeidet i kommunen:

– Kragerø må utnytte Husbankens og direktoratets støtteordninger; både kommunalt og i det private boligmarkedet.

– Flyktninger som kan betjene et boliglån, må stimuleres til å kjøpe egen bolig slik at kommunale boliger kan frigis.

– Etablere flere små bofellesskap for enslige flyktninger (ikke bare mindreårige)

– Bygge flere kommunale boliger for vanskeligstilte.

– Bosette flyktninger i alle deler av kommunen; ikke bare i byen.

– Arbeidet tett med næringslivet i kommunen for å kartlegge behov for og muligheter for arbeid.

– Interkommunalt samarbeid om praksisplasser og språktreningsplasser.

I tillegg må vi som borgere vise åpenhet og hjertevarme mot dem som kommer til «perlen blant kystbyene».

Venstre ønsker at regjeringen skal dekke de reelle utgiftene kommunen får ved en offensiv integreringspolitikk. Økonomi kan imidlertid for Venstre aldri bli en unnskylding for å si nei til å motta flere.

Johan Tønnes Løchstøer
Kragerø Venstres ordførerkandidat

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**