Lista 2015

Jan Kløvstad

Sissel Åkre og Hans Olav Omnes 2 mars 2015 1 Hans Olav Omnes, 39 år, Brokke, 4748 Rysstad

2 Sissel Åkre, 73 år, 4747 Valle

3 Elisabeth Gilbert Axelssen, 63 år Brokke, 4748 Rysstad

4 Steinar Homme, 41 år, Bø, 4747 Valle

5 Eilif Hertl-Aas, 71 år, Brokke, 4748 Rysstad

6 Ewald Klaus Assmann, 55 år, Homme, 4747 Valle

7 Marit Henriksen, 48 år, Flateland, 4747 Valle

8 Øyvind Jacob, 61 år, Brokke, 4748 Rysstad

9 Ann Christin Jacob, 51 år, Brokke, 4748 Rysstad

10 Eirik Unneland, 18 år, Røysland, 4747 Valle

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**