Vil avgi grunn til gang- og sykkelvei på Klokkarstua

Christian Dyresen, Gruppeleder (V) , Foto: Hurum Venstre

Morten Tangen har tilbudt Hurum kommune gratis arealer for å kunne bygge gang- og sykkelvei på Klokkarstua, men kommunen har ikke vært interessert til nå. Hurum Venstre syns planene er spennende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Morten Tangen eier grunn på begge sider av veien, og det er derfor mulig å få til en sammenhengende gang- og sykkelvei ved bruk av fotgjengerfelt. Christian Dyresen, Wenche Borgedal Johnson og Jan Hansen Østli støtter alle planene.

– Det vi kunne tenke oss er å bygge et lite nærsenter med butikk, kafeteria og lokaler til småbedrifter. I tillegg ønsker vi å lage rundt fem leiligheter for folk i etableringsfasen, sier initiativtaker Morten Tangen som eier Fina-banen hvor han nå ønsker nærsenteret.

Ønsket prosjekt

Han har holdt på med planene i to og et halvt år, men så langt har Hurum kommune vist liten interesse. Heller ikke gratis gang- og sykkelvei fra bussterminalen i Åsheimveien og ned til Finakrysset har fått kommunen til å reagere.

– Planene er helt i tråd med hva vi ønsker i forhold til stedsutvikling. Klokkarstua er ett av tre områder vi ønsker utviklet, og derfor er prosjektet midt i blinken, sier Venstre-politiker Christian Dyresen.

Les hele oppslaget i Røyken og Hurums Avis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**