Bodø Venstre for læreren

pensumbok
Foto: freeimages.com

Noe av den heftigste debatten her i Bodø, handler om «hva vi skal gjøre fremover med Bodøskolen»?

Vi har allerede en meget god skole som leverer resultater som er helt i toppsjiktet blant skoler i Norge. Ting kan allikevel alltid bli bedre, spesielt for de som har skole og kunnskap knuget tett til sitt hjerte slik som skolepartiet Venstre.

Vi hører mange problemer og mulige løsninger. Den vanligste er at «det er for få lærere, så vi må ansette flere». Vi er enige; man trenger flere godt utdannede og pedagogisk dyktige lærere. Det som er vanskelig er at man må få tak i disse lærerne og betale kostnadene disse medfører.

Første utfordring her er å få tak i flere lærere (noe som allerede er en økende mangelvare i dag), spesielt for utkantskolene. For å få tak i flere lærere må vi få læreryrket til å bli mer attraktivt, her kan man benytte virkemidler som økt frihet til å utøve lærergjerningen, kampanjer eller økt lønn.

Andre del av problemet er det økonomiske aspektet, her er det ikke nok å øke eiendomsskatten. Vi ser at det på kort sikt er behov for omprioriteringer for å finne penger, mens det på lang sikt bør legges mye bedre til rette for bedrifter og næringslivet i kommunen enten de er nyetablerte, små eller store. Det er til syvende og sist arbeidsplasser og produksjon som skaper de store inntektene til kommunekassa.

Vi i Bodø Venstre synes at i mellomtiden, mens man får etablert gode løsninger for å få utdannet flere lærere og utvikle kommunen til at vi har inntekter til å ansette alle man vil ha, så må iverksette strakstiltak for å hjelpe dagens unge.

For det første har man i dag flere ufaglærte i skolen. Disse vil vi i Bodø Venstre gi muligheten til å tilegne seg den formelle kompetansen, til å lære seg mer i faget sitt for å bli en lærer eller assistent med kompetanse.

Vi vil ha en plan slik at alle lærere skal få ett videreutdanningsløft for å friske opp og skjerpe kompetansen de allerede har, dette for å bli enda bedre enn de allerede er.

Vi vil og at man skal fjerne unødvendig rapportering og byråkrati fra lærerens bord, slik at læreren har mer tid å faktisk være lærer på. Det hjelper lite med en standard for hvor mange lærere man har hvis store deler av tida brukes på papirarbeid og ikke undervisning. En lærer må få frihet og tillit til å utøve sin profesjon, dette innebærer også å disponere arbeidstiden selv, slik at den brukes til å gi elevene best mulig undervisning!

Vi i Venstre er sikre på at disse virkemidlene vil løfte Bodø-skolen og sørge for at den hever seg ytterligere fra det gode nivå den er i dag. Nå må vi få i gang det nasjonale lærerløftet vi i Venstre allerede i lang tid har kjempet for. Da tenker vi på arbeidet som sørger for at vi får flere lærere og lærere som har tid til å utføre yrket sitt.

Læreren er den viktigste faktoren i skolen og derfor satser Venstre på læreren!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**