En ny retning for Hurum

Gunn-Torill Homme Mathisen vil bli Hurums neste ordfører., Foto: Hurum Venstre

Hvis du stemmer på Hurum Venstre og ordførerkandidat Gunn-Torill Homme Mathisen, så stemmer du på et reelt alternativ for Hurum de neste 4 år. Et alternativ som betyr ny retning og der du deler vårt ønske om forandring.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Hurum Venstre har i store saker de siste årene vist at vi tar lokaldemokrati og medvirkning på alvor. Det er ingen valgkampsak for Norges eldste parti, det er en ære-sak. Lokale ildsjeler, grupperinger og bedrifter skal bli lyttet til. De skal bli invitert inn og de skal få innsyn. Vi kan ikke alltid love at vi blir enige i sak, men vi kan love at vi setter oss ned for å gi din stemme tid og rom til dialog.

Frivilligheten og private initiativ kommer til å være en svært viktig kraft i Hurum de kommende år. Vi står foran utfordringer både av økonomisk karakter og den nødvendige befolkningsvekst er uteblitt. Det samme har dessverre sårt tiltrengte ny-etableringer.

NHOs kommunestatistikk viser dessverre at Hurum kommer svært dårlig ut på listen over attraktive kommuner for små og mellomstore næringsdrivende.

Hurum, Oslofjordens grønne perle og en godt skjult hemmelighet for mange.
Hurum, Oslofjordens grønne perle og en godt skjult hemmelighet for mange.

Vi må derfor bygge i det små og ta et og et skritt av gangen, men sammen med frivillige, ildsjeler og andre gode krefter skal vi oppnå et stort engasjement for å gå i samme retning.

Våre innbyggere, potensielle innflyttere og andre som bringer interessante tanker til bordet skal møte en åpen dør. ” Noen skal være hjemme” betyr at servicegrad og responstid må forbedres for å fremstå som en lyttevillig og dynamisk samarbeidspartner. Viktige stemmer og gode ideer har dessverre funnet andre arenaer da vi ikke har klart å ta imot disse på en god nok måte. Dette skal vi nå snu og vi er beredt til å vise vei.

Jeg er en reell ordførerkandidat. En ordførerkandidat som er klar til å ta ansvar og til å forsøke å oppnå bred politisk enighet om et felles ambisjonsnivå. Vi skal utføre våre lovpålagte oppgaver, vi skal gjennomføre tiltak vi er satt til å gjøre, men vi skal først og fremst bli enige om en retning og en visjon for Hurum i tiden fremover.

Vi kommer ikke til å være enige i alle saker, verken i den ene eller andre mulige samarbeidskonstellasjonen, men Hurum Venstre er garantist for et ærlig og genuint forsøk på å samle Hurum kommunestyre om en felles identitet. Og veien dit begynner vi å bygge allerede valgnatten.

En stemme til Hurum Venstre er en stemme til et klart og tydelig alternativ som lover å forvalte din tillit i de tøffe forhandlingene vi går inn i etter valget. Forhandlinger hvor vi kommer til å søke enighet om de store linjene.

Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres ordførerkandidat, oppfordrer til å leve litt mer miljøvennlig i hverdagen.
Gunn-Torill Homme Mathisen, Venstres ordførerkandidat.

Vi går for ambisjoner basert på Hurums særpreg og naturlige fordeler og der kjærligheten vi alle føler for vår kommune må løftes fram.

Ut av et slikt fellesskap håper vi nye tanker og nye stemmer strømmer ut.

Vi i Venstre og jeg ser fram til 4 år på post for våre velgere og på post for å fremme vår visjon om et grønt Hurum på full fart inn i en ny tid, en ny retning.

Godt valg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**