Vil ha bedre skilting og lysregulering på rv.23

Gunn-Torill Homme Mathisen er Venstres ordførerkandidat i Hurum., Foto: Hurum Venstre

Ordførerkandidat for Venstre, Gunn-Torill Homme Mathisen, har spilt inn forslag til Statens Vegvesen med flere tiltak for å bedre trafikksikkerhet og flyt på rv. 23. Dette skjer etter at hun har fått henvendelser fra engasjerte innbyggere om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Som lokalpolitiker i Hurum er jeg opptatt av de utfordringene våre innbyggere og lokalt næringsliv stadig møter med stengt tunnel. Jeg har derfor sendt brev til SVV og foreslått et par tiltak som kan gjøre at trafikkflyten og trafikksikkerheten blir bedre på strekningen gjennom Hurum, sier Homme Mathisen.

Dette er brevet:

Til Statens Vegvesen

FORSLAG TIL TILTAK FOR Å BEDRE TRAFIKKSIKKERHET OG FLYT PÅ RV. 23 – Oslofjordtunnelen

Jeg viser til tidligere telefonkontakt i sakens anledning.

Som lokalpolitiker i Hurum er jeg opptatt av de utfordringene våre innbyggere og lokalt næringsliv stadig møter med stengt Oslofjordtunnel.

Jeg vil derfor spille inn noen forslag til tiltak til Statens Vegvesen som kan bedre trafikksikkerheten og flyten på rv. 23 gjennom Hurum. Dette gjør jeg etter å ha fått henvendelser fra engasjerte innbyggere om saken.

Dette er forslagene:

1. Skilt – ved rundkjøring på rv.23 før Stampleinåstunnelen
Det bør stå en skilttavle i rundkjøringen på rv.23 der trafikken kommer opp fra Sætre sentrum og Klokkarstua som opplyser om Oslofjordtunnelen er åpen eller ikke. Ved stengt tunnel, så kan du da velge å snu og kjøre ned til Sætre og ta gamleveien for å komme til Søndre Hurum.

Alternativt kan du snu og kjøre mot Asker/Oslo for å komme på den andre sida av fjorden om det haster.
Uten skilting bygger køen seg raskt opp. Det er ingen mulighet for å snu på lovlig måte og mange tar en U-sving for ikke å bli stående fast. Dette er helt klart trafikkfarlig.

2. Lysregulering ved nedkjøring til Oslofjordtunnelen
Vi ber Statens Vegvesen etablere lysregulering ved tunnelåpningene. I svært mange tilfeller er det tilstrekkelig å stenge tunnelen en vei, og da bør man slippe igjennom biler fra begge sider etter tur. Slik det er nå, så kan bilistene bli stående i timevis på den siden som har en stengt fil, mens trafikken fra den andre siden har god flyt.

Sjåførene blir frustrerte, og dette fører til trafikkfarlige situasjoner der bilister tar U-svinger for å kom seg ut av køen. Lysregulering som kan styre trafikkflyten slik at køene fra begge sider blir hensynstatt, hadde blitt svært positivt tatt imot av befolkningen. Vi ber også om at Statens vegvesen ved nattlig vedlikehold i størst mulig grad vurderer om det er mulig å stenge bare en fil og lysregulere den andre filen på samme måte.

3. Skilt ved Elgskauåstunnelen
I Elgskauåstunnelen på rv. 23 er det et stort duggproblem når det er nedbør. Dårlig sikt på grunn av dugg på rutene i bilen kan føre til trafikkfarlige situasjoner. Vi anmoder derfor om skilting på begge sider av tunnelen: Obs! Fare for dugg – bruk vifte.

Imøteser svar!
Filtvet, 13.09.15

Gunn-Torill Homme Mathisen
Lokalpolitiker
Hurum Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**