Venstres folkevalgte 2015-2019

Per 05.02.2019 ser Venstres gruppe i kommunestyret ut som følger:

Morten Skandfer (Gruppeleder, næringskomiteen, formannskapet)
Irene Dahl (Kultur-, idrett- og friluftskomiteen)
Kine Bergheim (1. vara)
Arne-Wilhelm Theodorsen (2. vara)
Marie Fangel (3. vara)
Nils Arne Johnsen (4. vara)
Anne Grete Annsdatter Skavhaug (5. vara)

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**