Veien videre

Foto: Venstre

Venstre om valgresultatet og veien videre etter kommunevalget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Valget over og Hurum Venstre fikk historiske 9,5 % av stemmene. Det betyr at vi får 3 repr. i kommunestyret, noe som er +1. Det resultatet er vi svært fornøgde med. Takk for stemmene og tilliten!

Det går en grønn bølge over Hurum og de grønne partiene har styrket seg. Det er positivt, ikke minst med tanke på kampen for å få miljøhensyn inn i all kommunal planlegging. Her må vi forene krefter stå på for å bli hørt. Vi vil derfor ønske Mdg velkommen i Hurumpolitikken!

Hurum Venstre går denne gangen i opposisjon. For Venstre var det umulig å inngå et forpliktende samarbeid med FrP, blant annet med tanke på dagens flyktningsituasjon.

I dagene etter valget og fram til avklaring kom, bygde Venstre nye, spennende allianser og de vil vi bygge videre på. Hurum Venstre er skuffet over at Sp valgte mørkeblått og ikke grønt. Den øvrige konstellasjonen og prosessen etter valget tar vi til etterretning.

skjermdump: nrk.no
skjermdump: nrk.no

I den kommende fireårs perioden vil vi i Hurum Venstre jobbe for at det utarbeides en visjon for framtidens Hurum.

Denne skal være styrende for utviklingen i Hurum kommune og basert på Hurums kvaliteter. På den måten vil vi kunne sikre en bærekraftig og helhetlig utvikling av kommunen på miljøets premisser.

Vi lover å fortsette å jobbe for en åpen kommune der innbyggerne blir lyttet til i viktige saker.

Vi vil ta tak i og løfte private initiativ, slik som vi gjorde sammen med Morten Tangen som vil avgi grunn gratis til kommunen til gang- og sykkelvei på Klokkarstua.

Vi vil stå på for et bedre kollektivtilbud med ringbuss, matebuss til toget i Røyken og ikke minst elektrisk hurtigbåt på fjorden.

Gi oss gjerne tips om saker du syns Hurum Venstre skal jobbe med framover. Ingen saker er for små og ingen er for store!

Vi inviterer herved alle huringer med på den grønne bølgen – til beste for kommunen vi er så glade i og for de som kommer etter oss. «Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn!»

Folkevalgt i Hurum (V)
Gunn-Torill Homme Mathisen. Folkevalgt i Hurum (V).
Merete Haug. Folkevalgt i Hurum (V).
Merete Haug. Folkevalgt i Hurum (V).
Christian Dyresen. Folkevalgt i Hurum (V).
Christian Dyresen. Folkevalgt i Hurum (V).
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**