Enighet om ny politikk

logofil

Pressemelding:
Avtale mellom Høyre, FrP, Venstre, KrF og MDG

27. september signerte forhandlingsutvalgene fra Høyre, FrP, Venstre, KrF og MDG en samarbeidsavtale for de neste fire årene.

– Venstre har sammen med KrF og MDG forhandlet samlet for å oppnå det beste utgangspunktet og forpliktelsen for gjennomføring av helhetlig miljøpolitikk. Det er vi trygge på at vi har oppnådd sier Venstres forhandlingsleder Joakim Sveli.

– FrP har ivret for å få til dette samarbeidet, og er glad for at vi er kommet i mål med en avtale. Det betyr at vi fortsatt har muligheten til å bidra til en solid styring med fokus på kvaliteten i omsorgstjenestene, sier FrPs gruppeleder Anne Bramo.

– MDG har arbeidet med KrF og Venstre for å få til et sentrumsalternativ og forhandlet samlet og separat med både Ap og Høyre. Vi har fått mest gjennomslag for miljøpolitikken ved å inngå en avtale med høyresiden, sier MGDs førstekandidat Jonas Sjolte.

– KrF er glad for å kunne videreføre det gode samarbeidet på ikke-sosialistisk side samt få et nytt fokus på miljø til beste for byen og god forvaltning av Guds skaperverk. Samtidig vil vi prioritere å styrke omsorgstilbudet og være en stemme for de svakeste, sier KrFs gruppeleder Halvard Sand.

– For Høyre har det vært viktig å fortsette mange av de gode prosessene som er startet inneværende periode. Vi er glade for at vi nå er utfordret på miljøområdet av sentrumspartiene og lover at vi skal bidra til å dreie politikken i tråd med dette, avslutter ordfører Tage Pettersen.

Partiene har inngått en forpliktende avtale innen miljø, byutvikling og næring. Partiene har også fordelt sentrale posisjoner hvor Tage Pettersen forblir ordfører, V og MDG fordeler vervene seg i mellom som varaordfører og leder av det nyopprettede Miljø- og samferdselsutvalget. FrP blir leder av to fagutvalg og Høyre det siste.

Avtalen mellom styringspartiene for perioden 2015-2019 (pdf).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**