Årsmøte i Alna Venstre 10.desember kl. 1800

Det innkalles med dette til årsmøte for medlemmer i Alna Venstre (meld deg inn her, medlemskap må være betalt for 2015 for å få stemmerett):

Dato: torsdag, 10. desember – 2015
Tid: Kl. 18.00 – 21.00
Sted: Haugerud Seniorsenter, Hagapynten 38C, rett ved T-banen

Saker:

ÅM 01/15 KONSTITUERING
01.01 Registrering av fremmøtte
01.02 Godkjenne innkalling og dagsorden
01.03 Velge møteleder, -referent, protokollunderskriver og evt. tellekorps

ÅM 02/15 AKTUELLE POLITISKE SAKER
02.01 Valget 2015: Kommune- og bydelsvalg, diskusjon rundt gjennomføring
02.02 Diskutere aktuelle politiske saker og behandle evt. forslag til uttalelser
02.03 Politiske markeringssaker i bydelen
02.04 Saker til Oslo Venstre (styret, bystyregruppen, hovedstyret, årsmøtet etc.)

ÅM 03/15 ÅRSMELDING
Behandle styrets (og BU-gruppens) årsmelding for 2015

ÅM 04/15 INNKOMNE FORSLAG
Forslag fra medlemmene må være bydelslaget i hende minst 5 dager før bydelsårsmøtet (mailto:[email protected])

ÅM 05/15 VALG
05.01 Velge bydelslagsleder
05.02 Velge bydelslagsnestleder
05.03 Velge 1 – 3 styremedlemmer
05.04 Velge eventuelle varamedlemmer
05.06 Velge utsendinger til Oslo Venstres årsmøte 12.-13. februar 2016
05.07 Velge valgkomite for 2016

ÅM 07/15 AVSLUTNING

VEL MØTT! – Vær vennlig å gi beskjed om du kommer eller ikke!

Med vennlig hilsen

Rolf J. Knudsen
Bydelslagsleder Tlf: 90664478, e-post: [email protected]

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**