Jubel og glede for budsjettforliket

Ill: Venstre

Venstre og Krf ble 23. november enige med regjeringspartiene om budsjettet for 2016. Her har vi samlet noen av reaksjonene fra frivilligheten og organisasjonslivet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Venstre har fått flere viktige gjennomslag etter forhandlingene med regjeringspartiene. Statsbudsjettet for 2016 er blitt langt mer miljøvennlig, og setter for alvor fart i det grønne skiftet Norge skal og må gjennom. Et grunnleggende mål for Venstre er å gjøre det enklere for alle å velge miljøvennlig.

Last ned hele budsjettavtalen (PDF)

God mottakelse

Budsjettforliket har også fått god mottakelse fra en rekke sentrale aktører i både organisasjonslivet og den viktige frivilligheten. Her har vi samlet et lite knippe fra noen nettsider.

Hold Norge Rent

Venstre sikrer dobling av tilskudd til kampen mot marin forsøpling

I budsjettavtalen for 2016 har Venstre sikret en tilskuddsramme på 20 millioner kroner til kampen mot marin forsøpling. Dette er en dobling sammenlignet med regjeringens forslag.

– Dette er en kjempenyhet for miljøet, og vi feirer, sier daglig leder for Hold Norge Rent, Lise Gulbransen.

DNT

Gjennomslag for natur og friluftsliv

Styrket naturverninnsats og avlyste kutt til friluftslivet. Det er resultatet etter at Venstre og Krf forhandlet fram en avtale med regjeringspartiene om statsbudsjettet for 2016.

- Vi er veldig glade for at de foreslåtte kuttene til friluftsliv nå er avlyst. Nå kan vi avslutte Friluftslivets år og vite at engasjementet og aktivitetsnivået likevel videreføres inn i 2016. DNT står klare til å gjøre vår del av jobben for å få med flere ut på tur til neste år

Berit Kjøll, styreleder i DNT

KHRONO

Studentene jubler etter budsjettforlik

En plan for 11 måneders studiestøtte fra 2020 og for første gang: Øremerkede penger til bedring av studenters psykiske helse får studentene til å juble mandag kveld

Kirkens Nødhjelp

Viktige seire for fattigdomskampen

Dette er gode nyheter for vår felles kamp mot fattigdom. KrF og Venstre har i budsjettforhandlingene sikret viktig arbeid for marginaliserte mennesker, fattige og sårbare land, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Å satse på sivilsamfunnet er å satse på gode resultater og bistand direkte til de fattigste. I en tid med en historisk stor flyktningkatastrofe og en voksende sultkatastrofe på Afrikas horn, er det livsviktig å støtte de gode kreftene som arbeider for å bygge trygge, demokratiske samfunn

Anne-Marie Helland, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Norske Kunsthåndverkere

Kunstnerne jubler for historisk lønnsøkning

Budsjettavtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre for statsbudsjettet 2016 lanserer en historisk satsning på kunstnerstipendene. Arbeidsstipendene får et solid lønnshopp fra kr 210 000 til 230 000 per år, noe som bidrar til å rette opp mange år med svak lønnsvekst.

Norsk Forening for Fartøyvern

Venstre reddet kulturvernet!

I forslaget fra Solberg regjeringen var støtten til de frivillige organisasjonene kuttet og det var liten satsning på kulturvern, bortsett fra tiltakspakken for sysselsetting der fartøyvern fikk 40 mill. Venstre satte tydelig kulturvernstempel på statsbudsjettet for 2016.

FN-sambandet

FN-sambandet består

Regjeringen, KrF og Venstre har valgt å opprettholde støtten til FN-sambandet i statsbudsjettet.

Fellesorganisasjonen (FO)

Kutt til sårbare grupper er reversert

Fellesorganisasjonen (FO) er svært positiv til at noen av de mest brutale kuttene i regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett 2016 er reversert. – De to støttepartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, fortjener ros for blant annet å ha hindret kutt i opplæringen av enslige asylsøkere, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i en kommentar til budsjettforliket som nå foreligger.

Frivillghet Norge

Budsjettforlik: steg i riktig retning for frivilligheten

Budsjettforliket mellom H, FrP, V og KrF styrker frivilligheten sammenlignet med regjeringens forslag i tilleggsnummeret til Statsbudsjettet.

NOVAP

Et skritt på veien mot lavutslippssamfunnet

Samarbeidspartiene Høyre, FrP, KrF og Venstre har gjennom budsjettavtalen for statsbudsjettet 2016 tatt noen små, men viktige skritt på veien mot lavutslippssamfunnet.

Norsk Vann

Et budsjettforlik som holder vann!

Budsjettavtalen mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF inneholder to gledelige nyheter for den norske vannbransjen: 3 millioner kr til en ny krisestøtteenhet for vannverk og 62,5 millioner kr til styrking av arbeidet med vanndirektivet, kalking og villaks.

NSO

Dagen derpå: Et forlik for studentbevegelsen

Lite visste vi om hva denne relativt vanlige mandagen i november skulle bringe med seg. At det nå legges opp til at 11 måneders studiestøtte blir en realitet føles også i dag noe surrealistisk.

Norsk Hydrogenforum

Statsbudsjettet 2016: Ny start for hydrogen

Etter en forholdsvis treg start for hydrogen i Enovas nye transportmandat, ser det nå endelig ut til å løsne for hydrogen fra neste år.

Mer om budsjettforliket: Et budsjettforlik for miljø, oppvekst og nye arbeidsplasser

Les også

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**