Hurtigladestasjon for el-biler på Jørpeland

Foto: Venstre

Strand Venstre mener at det bør etableres en hurtigladestasjon for el-biler i Jørpeland sentrum. Det kommer stadig flere besøkende til området for å oppleve blant annet Preikestolen. Mange av disse kjører egne biler. I tillegg er det mange hytteeiere og fastboende som vil kunne dra nytte av en slik ladestasjon. Det er på høy tid at vår region legger bedre til rette for el-biler. Strand kommune bør legge press på Enova for å få etablert en ladestasjon i Jørpeland sentrum.

Strand bør også samarbeide med de andre kommune langs RV 13 for å få etablert et nettverk av ladestasjoner. RV 13 har fått status som Nasjonal turistveg og markedsføres som den naturlige veien for besøkende som vil oppleve Vestlandet. Da bør det også legges til rette for miljøvennlige sjåfører.

 

Strand Venstres årsmøte vedtok denne uttalelsen 20. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**