Flere tanker om Askøyskolen

Foto: StockSnap.io

Kvalitetsmelding skole for Askøy 2015 ble debattert i kommunestyret igår (28. jan). Der holdt en av våre representanter ett innlegg som du kan lese her. Det er ikke alltid at alt som en ønsker å si kan bli sagt innenfor tidsrammene fra talerstolen. Her er de øvrige punktene som vi ønsket å fremme i forbindelse med denne meldingen.

En annen bekymring som vi ønsker å fremme er videreutdanning av våre lærere. Der er og har vært fokus på videreutdanning fra stalig hold i mange år nå. En rekke endringer i tilskudd og støtte til de kommuner som sender lærere på videreutdanning også gode stipendordninger til lærerene. Derfor er det noe overraskende at kun 17 av 28 lærere som har søkt undervisningsavdelingen får innvilget videreutdanning. Vi erkjenner at det hele er et økonomisk spørsmål men må likevel påpeke undring over den store forskjellen mellom teori og praksis mellom intensjoner og utførelse på dette området.

Under samme tema er omleggingen i utdanningsløpet til lærere hvor det nå har kommet eksplisitte krav om formell kompetanse og krav til miniumum antall studieponeg hos alle som skal drive med undervisning i grunnskolen. Dette er en stor debatt internt i skolen og har også vært fremme i mediene siste halvåret. Store deler av lærerstanden er i praksis avskiltet og mangler formell kompetanse for å undervise i skolen. Vi kunne godt sett at denne problemstillingen og utfordringen ble addressert i denne kvalitetsmeldingen.

Vi ser med stor glede på at skolebibliotekene er et tema i denne meldingen. Vi i Venstre mener at når en skal snakke om kvalitet i skolen er skolebibliotek en viktig del. Venstre ønsker at alle skolene i Askøy skal ha et velfungerende bibliotek, og vil støtte alle forslag som fremmer dette. Sett i lys av lesekompetansen hos elevene på mellomtrinnet er vi overbevist om at velfungerende og godt utstyrte skolebibliotek vil fremme økt leselyst.

Litt på siden er samarbeidsutvalgene i skolen, hva tenker vi disse skal brukes til? Slik det er i dag fungerer ikke utviklende for verken skolen eller skoleiere. Utvalget blir ikke informert om noen saker fra noen av samarbeidsutvalgene. Referat fra møtene blir sendt underisningsavdelingen, og kommer ikke ut til politikerene. Det er betimelig å spørre om hva meningen med politisk representasjon i samarbeidsutvalgener er. Annet en at loven sier det skal være slik. Vi registrere at problemstillingen er nevnt i Kvalitetsplanen, og vi vil følge opp med å be om sak i utvalget.

Vi i Venstre har i utvalget tatt til orde for en kvalitetsmelding for SFO, da vi ser at SFO i Askøyskolen har et høyst ujevnt innhold fra skole til skole. Vi ser frem til at arbeidet med denne starter.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**