Uttalelse: Fornybar AS må legges til Rogaland

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Rogaland Venstre vil etablere Fornybar AS med hovedkontor i Rogaland. Dette vil være et sterkt signal til verden om Norges ambisjoner for det grønne skiftet, vedtok årets fylkesårsmøte i Rogaland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I forbindelse med statsbudsjettet 2016 fikk Venstre gjennomslag for at regjeringen skal å opprette et nytt statlig investeringsfond («Fornybar AS») med forvaltningskapital på 20 milliarder kroner.

Fondet skal sammen med private kunne investere i selskaper som utvikler og benytter grønn teknologi, herunder for eksempel fornybar energi, hydrogen, energilagring, transportløsninger med lave klimatrykk, reduksjon, fjerning, transport og lagring av CO2, energieffektive industriprosesser, og innrettet slik at selskapet forventes å gi markedsmessig avkastning over tid.

Regjeringen skal utrede hvordan et slikt selskap kan operasjonaliseres når det gjelder investeringsmandat og organisering. Dette skal regjeringen komme tilbake til i revidert nasjonalbudsjett allerede neste år.

Les også: Venstre tror på grønt fond på 20 milliarder til Stavanger

Rogaland Venstre mener Fornybar AS må legges til Rogaland. Rogaland har et sterkt finansmiljø, med stor kompetanse på analyse og risikoforståelse. I 2014 hadde finansnæringen i Rogaland en samlet omsetning på 37 milliarder kroner og sysselsatte over 2000 arbeidstakere. I tillegg er Rogaland i tet når det gjelder risiko- og gründerkapital. Rogaland har også et næringsliv med høy kompetanse på teknisk og naturvitenskapelige fag gitt det sterke fagmiljøet innen olje og gass.

Et sterkt finansmiljø, et overskudd av høyt utdannet arbeidskraft, et sterkt gründermiljø og et næringsliv som allerede har tatt det grønne skiftet på alvor gjør Rogaland til den beste lokaliseringen for Fornybar AS.

Rogaland Venstre vil:

  • Etablere Fornybar AS med hovedkontor i Rogaland. Dette vil være et sterkt signal til verden om Norges ambisjoner for det grønne skiftet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**