Det er godt å ha Et sted å være

Alle har behov for å ha et trygt sted å være, noen har et sterkere behov for det enn oss andre. Det er mange som har behov for en trygg havn i en vanskelig hverdag. Et sted å være har vært et slikt sted i kommunen vår i over 20 år og det er fortsatt et sosialt fyrtårn i kommunen vår.

Stedets 2 flotte ansatte og de mange brukerne har gjennom flere år bygget opp et miljø de er trygge på. Brukerne kan komme som de er når de føler behov for det, noe som er et godt kjennetegn på et velfungerende lavterskeltilbud.

For mange av brukerne er dette muligheten til å komme seg hjemmefra, fordi de har noe å se fram til. Komme sammen med andre for å lage maten de i fellesskap kan hygge seg sammen med andre. Når man er i slike trygge omgivelser man selv er med på å forme, kan veien til eksempelvis en legetime bli mindre tung og tøff.

Det er ingen besparelse i å rykke opp et trygt og godt miljø, og kanskje, der kroner og øre havner på andre budsjettposter der de ikke synes så godt. Et enda viktigere spørsmål, er hva som er så sosialt med å skape usikkerhet for brukerne og gi dem en enda tøffere hverdag ?

Inderøy Venstre er med i kampen for at Et sted å være fortsatt skal bestå slik det er i dag,med utviklingsmuligheter for at enda flere brukere kan bli med å bidra til et flott fellesskap. Kommunen vår måles i hvordan vi behandler de som er svakest og ikke snakker høyest. Vi trenger alle et sted å være.

 

Knut Øye Brandsås kommunestyrerepresentant for Venstre

Øyvind Treider Olsen,leder i Inderøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**