Bosetting av flyktninger i kommunene

Foto: www.fn.no

Norge står foran store utfordringer med bosetting av de tusener av flyktninger som nå sitter i asylmottak, og som enten har fått opphold i Norge, eller som en må regne med får opphold ut fra de regler den norske stat har vedtatt for å få opphold.

Hittil har bosetting av flyktninger vært gjort avhengig av et frivillig vedtak om bosetting i kommunene.

Skien Venstre mener det nå er på tide at kommunene blir pålagt å ta imot sin andel av flyktninger til bosetting, bestemt etter kommunens innbyggertall.

Dagens ordning med frivillighet gjør at flyktninger som har fått opphold i Norge blir sittende måneder og år å vente på å få tildelt en kommune.

Skien Venstre mener dette er uverdig, og at det er dobbeltmoral å vedta å ta imot flyktninger i Norge, og ikke samtidig sørge for at de blir plassert i en kommune innen rimelig tid, etter at de har fått oppholdssøknaden innvilget. Å sitte måneder og år i mottak å vente skaper store traumer og psykiske belastninger for dem det gjelder.

 

Vedtatt på årsmøte i Skien Venstre 21.januar 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**