Ola Elvestuen imponert over Mosjøen og historiene om Vefsna

Ola Elvestuen på omvisning i Sjøgata, sammen med lederen for Vefsn Venstre, Franziska Wika (til venstre), og Katrine Remmen Wiken ved Helgeland museum., Foto: Carola K.Urvik

Fredag, 4. mars åpnet leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget og nestleder i Venstre, Ola Elvestuen Vefsnakonferansen dag 2 i Mosjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Konferansen tok utgangspunkt i Nordland Fylkeskommunens regionalplan for Vefsna med tilhørende kommuner Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Målet med konferansen, som ble arrangert for første gang i år, var å få synliggjort mulighetene og utfordringer som ligger i Vefsnaregionen, med ulike tema som bruk og vern, fisketrapper, reiseliv og forvaltning av fiskeressursene.

Ola Elvestuen åpner Vefsnakonferansen dag 2 i Mosjøen, 4. mars 2016.

Ola Elvestuen åpner Vefsnakonferansen dag 2 i Mosjøen, 4. mars 2016.

Ett av de viktigste tema var utbedring av laksetrappene for å sikre og reetablere laksestammen i Vefsna etter den storstilte rotenonbehandling fra 2010-2012. Elvestuen lot seg imponere av Hans-Petter Fjelstad som tok Norges eneste doktorgrad om laksetrapper. Totalt er det 14 laksetrapper i Vefsna, hvorav kun de to nederste trappene i Forsjordfors og Laksfors har vært operative fram til i dag. De øvrige befinner seg oppover i vassdraget hvor det i flere tiår har vært stengt for laksevandring. Nå kan dette få en rask endring. Med en friskmelding av elva får laksen på nytt svømme opp forbi Laksfors, og på sin vandring møter den vandringsbarrierer i form av naturlige fosser på rekke og rad.

Venstre har prioritert mer penger til villaksen sa Elvestuen i et intervju med lokalavisen, og ferdigstilling av laksetrappene må ses i sammenheng med å få sluttført jobben som startet med behandlingen mot parasitten Gyrodactylus salaris, der det ble brukt 150 millioner kroner, og som skal føre til at Vefsna i fremtiden kan bli ett av Norges viktigste laksevassdrag igjen. Les innlegget i lokalavisen her: Laksetrappen helt til topps

Vefsnavassdraget er av internasjonal betydning og naturverdiene må også ses i sammenheng med nye muligheter for næringsutvikling. Det er helt uaktuelt for Venstre å gå med på en storstilt vannkraftutbygging.

Les oppslag på NRK om tema her: Eneste som skal bygges er laksetrapp

Rett etter konferansen hadde lokallagsleder Franziska Wika invitert til et møte med rektor for Sameskolen i Midt-Norge, Bjørn Davidsen, og ordføreren i Hattfjelldal, Harald Lie. I over 60 år har Sameskolen vært et viktig senter for formidling av sørsamisk språk og kultur. Det er 49 elever fra det sørsamiske miljøet i Norge og Sverige som mottar fjernundervisning og 6 årlige språksamlinger ved Sameskolen. Hattfjelldal kommune har ikke gitt opp håpet at skolen kan fortsette driften og setter sin lit til revidert statsbudsjett. Ola Elvestuen ble orientert om arbeidet ved skolen og konsekvensene dersom skolen blir stengt. Vefsn og Nordland Venstre har engasjert seg sterkt i opprettholdelsen av sameskolen og videreutvikling av kunnskaps- og kompetansemiljøet i Hattfjelldal.

Rektor for sameskolen i Hattfjeldal, Bjørn Davidsen, ordfører Harald Lie, lokallagsleder Franziska Wika, Carola Karl Urvik og Ola Elvestuen under samtale om fremtiden til sameskolen i Hattfjelldal.

Rektor for sameskolen i Hattfjeldal, Bjørn Davidsen, ordfører Harald Lie, lokallagsleder Franziska Wika, Carola Karl Urvik og Ola Elvestuen under samtale om fremtiden til sameskolen i Hattfjelldal.

På ettermiddagen ble det anledning til en guidet tur gjennom den pittoreske Sjøgata med bebyggelsene fra 1800-tallet i regi av Helgeland museum ved Katrine Remmen Wiken sammen med lokallagsleder Franziska Wika.

Ola Elvestuen på omvisning i Sjøgata, sammen med lederen for Vefsn Venstre, Franziska Wika (til venstre), og Katrine Remmen Wiken ved Helgeland museum.

Ola Elvestuen på omvisning i Sjøgata, sammen med lederen for Vefsn Venstre, Franziska Wika (til venstre), og Katrine Remmen Wiken ved Helgeland museum.

Sjøgata i Mosjøen består av Nord-Norges lengste rekke av trehus og -brygger fra 1800-tallet, og er en av byens mest kjente severdigheter. I det historiske bymiljøet finnes det boliger så vel som restauranter, gallerier, museer og forskjellige forretninger. Like nedenfor Sjøgata renner en av landets beste sjøørret- og lakseelver, det 16 mil lange Vefsna-vassdraget, ut i Vefsnfjorden.

Ola Elvestuen fikk også muligheten til å møte lokallagsmedlemmer, blant annet Toril Joakimsen og Kristian Halse, som var stortingsrepresentant fra 1969-1973.

Ola Elvestuen, Toril Joakimsen og Kristian Halse

Ola Elvestuen, Toril Joakimsen og Kristian Halse

Leder for Helgeland Friluftsråd, Kristian Helgesen, orienterte om arbeidet til det interkommunale samarbeidsorganet og gav Elvestuen en liten innføring i ”Friluftsvettet for folkevalgte” som innebærte blant annet sikring av friluftsarealer, prioritering av stier, tydeliggjøring av lovverket og utfordringene med marin forsøpling for å nevne noen.

Ola Elvestuen, sammen med leder for Helgeland Friluftsråd, Kristian Helgesen

Ola Elvestuen, sammen med leder for Helgeland Friluftsråd, Kristian Helgesen

Kvelden ble avsluttet med middagen i den berømte Ellenstuen på Fru Haugans, Nord-Norges eldste hotel. Vefsn Venstre er godt fornøyd med å kunne være tilrettelegger for besøket fra Stortingsrepresentanten og understreker hvor viktig det er å ha ”kort vei” inn til Stortingsgruppen for å kunne ta opp dagsaktuelle, politiske tema til en hver tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**