Årsmøteuttalelser 2015 i Akers Avis/Groruddalen

Avisinnlegg , Rolf J. Knudsen

Alna Venstre vedtok to uttalelser på årsmøtet 2015. De ble sendt til Akers Avis/Groruddalen, og kom på trykk før nyttår. Her er tekstene som ble vedtatt:

Stor uro for trafikkutviklingen i Groruddalen

Årsmøtet i Alna Venstre 10. desember drøftet den politiske situasjonen etter byrådskiftet. Leder Rolf J. Knudsen og Jon-Terje Bekken som var BU-medlem i siste periode, sier til Akers Avis at det er stor uro fordi byrådet så langt ikke har vist noen interesse for miljø og trafikkutvikling i Groruddalen. I en uttalelse sier årsmøtet følgende:

Alna Venstre konstaterer at det nye byrådet så langt retter all sin oppmerksomhet mot indre by. For befolkningen i Groruddalen gir dette grunn til betydelig uro.

• Det er ikke sagt et ord i byrådserklæringen om hvordan man vil løse de trafikkproblemene som knytter seg til Alnabruterminalen. Alt tyder på at byrådet vil la tungtrafikken fortsette å dundre gjennom dalen og det er god grunn til å stille spørsmål ved om det vil bli gitt tillatelse til en ytterligere utvidelse av terminalområdet. Den omfattende varetransporten har gitt en særdeles stor vekst i tallet på mindre og mellomstore lastebiler, noe som representerer en stor belastning for miljøet ikke minst når det gjelder parkering i boligområdene

• Byrådet har i sitt budsjett for 2016 ikke kompensert Ruter fullt ut for trafikkøkningen. For folk i Groruddalen som må reise med stadig mer overfylte t-baner og busser er dette urovekkende. Det er så langt heller ingen initiativ å registrere når det gjelder å styrke kollektivtrafikken med tanke på å møte befolkningsveksten for våre områder

• Ahus-banen er helt avhengig av Oslopakke 3. Som kjent er det bilistene og staten som i stor grad skal betale for utbygging av banesystemet. Hva byrådet mener om dette, er ikke godt å si. Byråd Lan Marie Nguyen Berg har allerede begynt med ansvarsfraskrivelse. Nettopp hjemkommet fra Paris, forteller hun til mediene at Oslo kan egentlig ikke gjøre så mye. Det er staten som må ordne opp. Med andre ord: Her ligger alt til rette for utsettelser.

• Alna Venstre ser med stor sympati på ideen om et bilfritt sentrum, men vi forventer at byrådet er i stand til å se sammenhengen i det som gjøres. De signalene som nå gis om store restriksjoner på all kjøring innenfor ring 2, er en beskjed til kjøpesentrene bl.a. i Groruddalen om å ruste opp for mer handel og økt trafikk. I dag er de fleste småveiene i våre boligområder overfylte av parkerte biler. Hvordan dette kommer til å se ut og hvordan køene på t-banen kommer til å bli, er ikke vanskelig å forutse.

Alna Venstre håper at byrådet etter hvert forstår at de også er et byråd for Groruddalen. Byrådet ble valgt på sine miljøløfter. Nå forventer vi handling, sier Rolf J. Knudsen.

Avisinnlegg
Avisinnlegg

Oslo trenger en forutsigbar idrettspolitikk

Alna Venstre ser med undring på at byrådet umiddelbart etter sin tiltredelse, foreslår å omdisponere penger til idrettsanlegg i strid med de prioriteringer som er fremmet av Oslo Idrettskrets. Byrådet håpet åpenbart at de ved å flytte på litt penger skulle bli populære. I stedet fikk de store deler av idretts-oslo mot seg.

Det har over lang tid vært et godt og nært samarbeid mellom idrettskretsen og kommunen mht. utbygging av idrettsanlegg. Slik har mann i fellesskap lagt til rette for at alle idretter over tid skal få muligheter til å utvikle seg ved å få nye og hensiktsmessige anlegg.

Byrådets forslag til budsjett for 2016 betyr at det bevilges kr 0 til de fem anleggene som stod øverst på lista fra Idrettskretsen og i stedet overførte midler til prosjekter som stod på plassene fra 6 til 9.

I Groruddalen gikk dette ut over Lillomarka skiarena som både idrettslag og entusiastiske enkeltpersoner har arbeidet for i mange år. Dette er et anlegg som hele Oslo trenger, men som nå har fått en uviss fremtid.

I Groruddalen venter lokalbefolkningen på mange nye idrettsanlegg. Det er tilstrekkelig til å nevne Grorudhallen, Bad på Stovner. Haugerud-hallen og Lillomarka skiarena. Vi må ha et byråd å stole på som i samarbeid med idrettskretsen følger fastlagte prioriteringer. Venstre vil i bystyret følge nøye med på at ikke arbeidet med disse prosjektene stopper opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**