Vi må gjøre mer for de arbeidsledige i Os!

Bergens Tidende

Interpellasjon til Kommunestyremøtet 26.04.2016 fra Os Venstre

Nedgangen i oljeindustrien fører til at stadig flere osinger mister sitt arbeid. Stortingsflertallet har foreslått flere gode tiltak for å stimulere til ny næringsvirksomhet. Skattefunn-ordningen og økt satsing på innovasjon og forskning har vist seg å være gode virkemiddel som faktisk har ført til flere nye arbeidsplasser.

Vi i Os Venstre er glade for at flertallet i kommunestyret har blitt enige om å opprette en stilling som næringsjef. Ansettelsen av Daniel Skotheim i stillingen gir grunn til optimisme. Venstre gikk til valg på å stimulere til nye antall arbeidsplasser i Os med blant annet forslag om næringssjef og en kommunal støtteordning for gründere i en oppstartsfase.

Behovet for politisk initiativ også på kommunalt nivå er viktig for det vi i Venstre anser som jobb nr. 1. Venstre vil derfor foreslå at det oppnevnes et politisk underutvalg i Os som kan foreslå og komme med initiativ som kan stimulere næringslivet i Os til å ansette flere.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret oppnevner et utvalg som får i oppgave å ta initiativ til og finne gode tiltak som på kort og langsiktig sikt kan stimulere til flere arbeidsplasser i Os. Utvalg bør foruten politikere bestå av rådmann, næringssjef og en representant fra Os Næringsråd.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**