Miljø og entrepenørfag, innspill til stortingsprogrammet 2017

(Foto: Dreamstime.com)

Venstre hadde på sitt landsmøte i 2015 fokus på det grønne skiftet. Et skifte og en grønnere hverdag som må og vil prege oss alle i et positivt fortegn. Dette skiftet mener Skien Venstre at våre fremtidige generasjoner vil bære, utvikle og vokse opp i. Vi må starte nå, men den neste generasjonen vil trenge noen verktøy for å møte dette skiftet. Derfor har Skien Venstre dette forslaget i sitt skoleprogram:

Skien Venstre ønsker å innføre en prøveordning i grunnskolen med eget miljø, klima og entrepenørfag der elevene skal bli rustet til å møte det grønne skiftet og erverve “verktøy” for det fremtidige grønne arbeidsmarked.

Tanken bak dette forslaget et at grunnskolen trenger et miljøfag. Dagens skole har miljø «puttet» inn i fag som samfunnsfag og naturfag. Vi kan ikke la et slikt viktig tema ende opp som en happening eller tema/prosjektarbeid med tanke på det viktige skiftet vi er inne i.

Og hvordan kan man få til et fag? Jo, man kan ta timene til KRLE faget og legge dette faget under samfunnsfag. Elevene vil fortsatt lære om religioner, etikk og filosofi gjennom samfunnsfag som kan dra nytte av de parallellene denne sammenkoblingen gir. Dette vil kunne frigi timer til å innføre et miljøfag der det kan være fokus på naturbevaring, biologi, miljøteknologi, gjenvinning, entreprenørskap og så uendelig mye mer som kunne rustet våre barn til å få den grønne skiftet «under huden». Vi ønsker et miljøfag fra 1. trinn og ut 10.trinn. Vi mener dette er viktig for det vil kunne ruste våre elever til en grønnere kunnskapstilegnelse. Det er den neste generasjonen som er det grønne skifte.

 

Hanne Slåttun

Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**