Momsfritak for sykler og el-sykler, innspill til stortingsprogrammet 2017

Sykkelmannen

Det har mange gode effekter å flytte deler av hverdagstrafikken fra bilkjøring til sykling og el-sykling. Det er miljøfremmende, letter på trafikken i byene og er helsefremmende. Det fins mye data som sier at moderat fysisk aktivitet reduserer risikoen for tidlig død betydelig.

Derfor mener vi i Skien Venstre at vi bør gi økonomiske incentiver til de som velger å la bilen stå og heller bruke sykkelen eller el-sykkelen.

Skien Venstre foreslår å fjerne momsen på sykler og el-sykler.

 

Lars Martin Borlaug

Skien Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**