Klarer vi oss bra alene?

Ill: Frogn Venstre (easel.ly)

Klarer Frogn kommune å levere det borgerne trenger uten Follo? Og hvilke muligheter har Frogn-politikerne til å styre det vi leverer?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Innlegg av Erik Lundeby, Frogn Venstre. På trykk i Amta 25.5.2016.

Vi skal om noen uker stemme i en folkeavstemning om Frogn skal bli del av en Follo kommune. Hvorfor spør kommunestyret borgerne om dette nå, lurer du kanskje på?

Kan Frogn kommune klare seg alene? Hvis spørsmålet er om vi fortsatt kan holde oss med et eget kommunestyre som sitter på Seiersten og diskuterer lokale saker og drikker kaffe, så er svaret opplagt ja. Hvis spørsmålet er om vi i Frogn kommune er i stand til å levere og produsere de tjenestene folk forventer av en kommune, er svaret like opplagt nei.

Kommunen er vår felles organisasjon for å ivareta felles behov for velferd og et fungerende samfunn. Kommunen sørger for at vannet kommer frem til krana, og at kloakken kommer ut av huset igjen. Kommunen henter søpla vår, slukker brann og brøyter veiene våre. Kommunen sørger for et tilbud når helsa svikter og vi trenger raskt tilsyn av lege utenfor fastlegens åpningstid. Kommunen sørger for at noen kan pleie oss når vi er for syke til å være hjemme, men ikke har behov for sykehus. Kommunen sørger også for tilbud om barnehage og skole i oppveksten, og mange andre tjenester folk har behov for. Kommunen bidrar også til folks livskvalitet gjennom å støtte opp om kultur og idrett.

Gjør ikke Frogn kommune dette bra nok, da? Nei, det er ikke bare at vi ikke gjør det godt nok alene, vi har for lenge siden sluttet å gjøre mye av det.

Det er ikke kommunen som henter søppel hjemme hos folk, det er Follo Ren. Det er ikke Frogn kommune vi henvender oss til når vi blir akutt syke, det er Follo legevakt. Hvis vi får barn med spesielle behov melder Frogn pass, og tilbyr plass på Follo barne- og ungdomsskole. Det vi trenger av varer og tjenester fra andre for å levere tjenestene kjøpes inn på et felles innkjøpskontor. Når kommunen får større ansvar for folks helse gjennom samhandlingsreformen, så tilbyr vi nok mye lokalt i Frogn, men avtalen med AHUS om å ta hjem pasienter ble inngått i fellesskap med andre Follo-kommuner, så den grunnleggende modellen er den samme.

Vi i Venstre har nok ønsket å holde igjen i flere av disse prosessene. Vi ønsket for eksempel ikke å etablere Follo Brannvesen, men slik ble det, og det var gode faglige grunner for at det ble slik. Og slik kommer det til å bli med flere og flere oppgaver kommunene har – det kommer til å være gode faglige grunner for å løse dem i fellesskap. Folk i tettstedene i Follo trenger hjemmehjelp, sykehjem, skoler og barnehager lokalt, de trenger ikke hver sin oppvekstsjef eller brannsjef eller rutine for hjemmesykepleien. Og ikke minst bidrar gode og effektive felles løsninger til å skape et økonomisk handlingsrom for å utvikle flerbrukshus, idrettsanlegg og andre tilbud som er viktig for livskvaliteten til Frognfolk.

Fortsette som før?

Men kan vi ikke fortsette å samarbeide, men være en egen kommune? Jo, det kan vi, det er bare at gapet mellom det kommunen leverer og det de folkevalgte faktisk har innflytelse over blir større og større for hver dag. Styring av interkommunale tjenester skjer ofte gjennom et bedriftsstyre, og sjeldne møter i et representantskap der bare en (1) folkevalgt fra Frogn er med. Skal tjenestene styres politisk, krever det likelydende vedtak i alle kommunestyrer – altså ekstremt tungrodde prosesser for hvert komma som skal flyttes i vedtaket.

Men vi kan fortsette å møtes over en kaffe på rådhuset hvis det er det vi vil, og ta de beslutningene vi fremdeles kan ta. Men er vi egentlig et kommunestyre hvis vi ikke har styring med de kommunale tjenestene?

 

Se også vår oversikt over fordeler og ulemper ved å etablere en større kommune i Follo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**