Mandal Venstres Gruppemøter 2.halvår 2016

Mandal Venstres Gruppemøter 2.halvår 2016

Møterom er Klasserom 126, Blomdalen ungdomsskole. Mandal Venstre praktiserer åpne møter.

Mandag  5.september  kl. 19.00          Gruppemøte. Gjennomgang driftstyre møte  6.sept.

Mandag  12.september  kl. 19.00        Gruppemøte. Gjennomgang bystyre møte 15.sept.

Mandag  26.september  kl. 19.00        Gruppemøte. Gjennomgang driftstyre møte 27.sept.

Mandag  17.oktober  kl. 18.30            Styremøte i forkant av gruppemøte. Gruppemøte. Gjennomgang bystyre møte 20.okt.

Mandag  31.oktober  kl. 19.00               Gruppemøte. Gjennomgang driftstyre møte  1.nov.

Mandag   7.november kl. 19.00            Gruppemøte. Gjennomgang bystyre møte 10.nov. Rådmannens budsjett

Mandag  28.november kl. 19.00         Gruppemøte. Gjennomgang driftstyre møte 29.nov. Adm.utvalg og budsjett

Mandag  5.desember kl. 19.00            Gruppemøte. Gjennomgang bystyre møte 8.des.

Mandag  12.desember kl.kl. 18.30       Styremøte i forkant av gruppemøte. Gruppemøte. Gjennomgang bystyre møte 15.des. Budsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**