Askøy har gått glipp av millioner til flere helsesøstre

Foto: Anne Jo Lexander / AV

Askøy Venstre mener det er kritikkverdig at posisjonen på den ene siden sier de vil styrke skolen og fokusere på psykisk helse, men ikke gjør noe videre med dette når de får en slik gavepakke i form av ekstra midler i budsjettene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Kommunen ble i fjor bevilget store penger som skulle brukes til helsestasjon og skolehelsetjenesten i 2016. Alle landets kommuner ble tildelt ekstra frie midler for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenester i 2016.

For Askøy sin del beløp dette seg på kr 4,380,000,- (kilde: Kommunedata, Frie inntekter, regjeringa.no)

I budsjettet for 2016, som posisjonen med Arbeiderpartiet i spissen la frem, var det kun 1\4 del av disse midlene som ble brukt.

Dette er ikke å satse på helsestasjon og skolehelsetjenesten slik regjeringen la opp til. Hvor de resterende 3 millionene er brukt vites ikke. Det har kostet kommunen millioner av kroner i ytterligere tilskudd.

Askøy Venstre, ved Ronny Knutsen, påpekte ved flere anledninger overfor utvalget, rådmannen og posisjonen at å flytte disse pengene ville komme tilbake og straffe kommunen i neste omgang, til tross for at de ikke var direkte øremerket.

–Dette tok jeg opp i forkant av budsjett fordi rådmannen hadde fjernet pengene og flyttet de til et annet sted. Om disse første pengene hadde vært brukt riktig ville kommunen fått tildelt flere tilskudd. Departementet sier i sine vilkår at minst 90% av de tildelte midlene skal være brukt til formålet.

Forventet avslag

Til tross for at posisjonen og rådmann i etterkant oppdaget “feilen”, altså etter at Askøy Venstre påpekte det, sendte de likevel inn én søknad på ekstra tilskudd til skolehelsetjenesten ved begynnelsen av året. I midten av sommeren kom det endelige avslaget på søknaden om «tilskudd til Familieveiledning og oppfølging av angst i skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016. kap. 762, post 60.»

For 2016 ble det ifølge Helsedirektoratet bevilget 100.000.000 kroner til denne ekstra tilskuddsordningen. Det var 47 kommuner som oppfylte kravene og fikk dermed ytterligere i gjennomsnitt 2 millioner kroner hver i tilskudd.

Nå har Helsedirektoratet utlyst ytterligere 50 millioner kroner til tilskuddsordningen. Dette ville betydd ytterligere 1 million kroner til Askøy.

Men siden Askøy i utgangspunktet ikke valgte å styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten når de fikk muligheten med en slik gavepakke fra regjeringen, sitter vi igjen med svarteper.

Nå er vi enda dårligere stilt når det gjelder å oppfylle bemanningsnormen satt av Helsedirektoratet. Og langt dårligere stilt enn sammenlignbare kommuner. Vi var i utgangspunktet på sisteplass i Hordaland!

Har tapt fem stillinger

Det kan ha kostet så mye som fem nye stillinger i skolehelsesektoren. Dette går ut over de unge. Spesielt siden skolehelsesektoren sliter med å få helsesøstere ut i skolene.

–Posisjonen vil unnskylde dette å si at de hadde andre områder som trengte midler. Men, når vi får en så sterk føring fra de som bevilger, må vi ta hensyn. Askøy kommune kommer veldig dårlig ut med helsesøsterdekning etter dette og det kommer til å gå ut over en stor andel barn og unge.

–Vi har dårlig dekning som det er.

Svikter skolen

Askøy Venstre mener det er kritikkverdig at posisjonen på den ene siden sier de vil styrke skolen og fokusere på psykisk helse, men ikke gjør noe videre med dette når de får en slik gavepakke i form av ekstra midler i budsjettene.

–De kan godt unnskylde seg med at de var nye etter valget i fjor og ikke hadde oversikt, men når det er påpekt og tallene står klar foran dem er det ingen unnskyldning. Jeg blir veldig kritisk når kommunen går glipp av millioner fordi man skal spare, sier Ronny Knutsen.

–Jeg håper de tar seg bryet med å rette opp denne feilen på neste års budsjett, fortsetter han.

I avslaget på søknaden står det blant annet at kommunen ikke har dokumentert at de har budsjettert med de frie midlene som ble bevilget til formålet i 2016. Kommunen har ingen klagerett på avgjørelsen.

——————————————————————————-

Mer om denne saken i Askøyværingen, 8. september 2016 :

Skolehelsetjenesten taper millioner på sparetiltak

Og i Askøyværingen, 9. februar 2016

Bruker ikke penger på helsesøster i 2016 – kan gå glipp av øremerkede ekstramidler

 

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**