Det handler om politikk

Maria Serafia Fjellstad
Foto: Maria Serafia Fjellstad

 

“Gammelbryggas framtid har vært et tilbakevendende tema i snart ti år. I 2008 var det et samstemt planutvalg som ønsket å bevare brygga framfor å rive det til fordel for en planlagt boligblokk. Den gamle reguleringsplanen fra 1995 var allerede da i utakt med politikerne og folkets oppfatning, og man gikk svanger med den etterlengtede Sentrumsplanen. Siden den gang har man i flere runder fått støtte også fra andre hold, som blant annet Fylkeskommunen. Engasjementet har vært stort, både fra enkeltpersoner og i Byen Harstads Venner. Sentrumsplanen som nå er til offentlig ettersyn velger også nettopp å satse på Gammelbrygga og Ottar Håløygs plass.

I forrige kommunestyremøte understreket Venstre verdien av å ta vare på Gammelbrygga med kulturhistorien den representerer, både isolert, men aller mest sammen med utviklingen av det helhetlige miljøet på Ottar Håløygs plass. Venstre mener dette er med på å gi byen livskraft, vitalitet og en felles hukommelse.

Til nå har dette synet vært oppfattet først og fremst som urealistisk. Både tilhengere og motstandere av Gammelbrygga har hatt et inntrykk av at her kan intet berges og restaureres, og her er ingen interessert i investering. Ei arbeidsgruppe fikk derfor i oppdrag fra kommunestyret å utrede mulighetene for Gammelbrygga; og konkluderte med at det både finnes vilje og evne til å restaurere og revitalisere. Det er det arbeidsgruppa har gjort. Intet mer. Mulighetsrommet er ikke bare funnet, men konkretisert gjennom intensjonsavtaler som understreker at mulighetsrommet er der – men som ikke binder hverken kommunen eller andre utenforstående. Noe det selvsagt ikke kan gjøre; da bygget først må la seg byttes hjem til kommunens eie – forhåpentligvis i form av makebytte mot aktuell boligtomt.

HTs “avsløringer” avslører dermed intet av hverken offentlig eller privat interesse. Avsløringen kom allerede i kommunestyret: det finnes faktisk interesse for og vilje til å restaurere og revitalisere Gammelbrygga. Høyre og Fremskrittspartiets heksejakt på Rådmannen og enkelte av Arbeiderpartiets representanter er etter mitt skjønn kun et spill for å egentlig ville drive politikk. Det handler ikke om prosess; det handler om hva man ønsker med sentrum av Harstad. Sakens kjerne er fortsatt om man ønsker høyhus langs kaia – eller revitalisering av Gammelbrygga med Ottar Håløygs plass. Der har Venstre vært tydelige. Det handler om politikk.”

 

Maria Serafia Fjellstad

kommunestyrerepresentant for Venstre og varaordfører i Harstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**