Nordmøre må sikres i en sterk region

Foto:Ragnhild Helseth
Ragnhild Helseth
Rahnhild Helseth, Varaordfører i Kristiansund og Gruppeleder Venstre. Først publisert i Tidens Krav 26. september 2016.

Kristiansund Venstre mener prinsipielt at det må etableres større regioner med flere oppgaver enn de dagens fylkeskommuner innehar.

Regionreformen krever av oss at vi hever blikket og ser hele Norge under ett, og da se Møre og Romsdal inn i dette bildet. Regjeringen har foreslått at reformen skal ende opp med om lag ti regioner. Målet er å få et større og mer funksjonelt regionalt nivå.

Trøndelagsfylkene har blitt enige om å slå seg sammen. Vi har lenge hørt signaler om at andre fylker tenker det samme. Nyheten om at en Vestlandsregion er på beddingen, har gitt fart til diskusjonen i vår region. Vår fylkeskommune har holdt hardt på standpunktet om å bestå. Dette samtidig med at det sør for oss kan bli en region med over 1 million innbyggere, og at det nord for oss blir et stort Trøndelag.

Blir Vestlandsregionen en realitet, så tror vi at Møre og Romsdal blir for lite til å kunne få tillagt større regionale samfunnsutvikleroppgaver slik Stortinget har beskrevet, oppgaver som Venstre har vært en sterk pådriver for – og fått avtalefestet med regjeringa. De vil komme de store regionene til del.

I debatten om regiontilknytting må Nordmøre stille seg i posisjon for forhandlinger. Det er helt sentralt før vi låser oss endelig til et alternativ. Målet vårt på Nordmøre må være at vi blir tilført oppgaver som del av regjeringens og samarbeidspartienes planer om å flytte flere statlige beslutninger ned til regionene.

Blir det større regioner, så er Trøndelag det naturlige valget for oss. Skal vi danne en sterk region, bør hele Møre og Romsdal med. Vårt fylke må på banen og forhandle. Skulle sørlig del av fylket ønske seg til Vestlandsregionen, så mener vi alternativet er at Romsdal og Nordmøre søker seg nordover sammen.

Om Møre og Romsdal fortsetter som egen region, må det både skje en geografisk omfordeling av eksisterende fylkeskommunale oppgaver og det må sikres en likeverdig fordeling av nye oppgaver som blir tilført, og da er det Nordmøre som særlig trenger til å bli styrket. Om forhandlinger ikke fører til at Nordmøre kommer styrket ut innenfor Møre og Romsdal, er vårt klare standpunkt at Nordmøre søker seg til en ny region Midt-Norge.

Debatten på Nordmøre om regionreform har til nå vært blandet sammen med reaksjonene etter vedtaket om valg av sykehustomt, og rettsaken i kjølevannet av den. Mange har hevdet et syn på regiontilknytting som må sies å ha har vært vel så mye begrunnet i sinne og frustrasjon, enn spørsmålet om hva slags fremtidig organisering som tjener Nordmøres utvikling best.

Venstre mener at Møre og Romsdal har mye felles, samme hva som har blitt hevdet i kommentarfelt og leserinnlegg. Vi har fjord, fjell og hav som gir felles utfordringer innen samferdsel, rassikring og næringsutvikling, der ressurser langs kysten og i havet er helt sentrale.  Og vi har felles interesse av å sikre realisering av ferjefri E39, der det for Nordmøre sin del særlig gjelder kryssing av Halsafjorden. Vi ønsker en effektiv samferdsel både i retning Trondheim, og sørover langs kysten og mot Østlandet. Utfordringen er hvordan dette best kan løses i et regionalt perspektiv.

Vi venter spent på Orkidé sin endelige utredning med analyse av alternativer for tilknytting der de ser på Nordmøres framtidige innflytelse og muligheter – og om den posisjonen en ny region vil få i et endret Norgeskart. Like ens gjør Møre og Romsdal fylkeskommune sin utredning.

Spørsmålet om omfordeling av oppgaver innenfor dagens grenser i Møre og Romsdal, ble satt på prøve i Fylkesutvalget 20.d.m. i høringsuttalelse om endring av fylkesmannstrukturen. Venstres to representanter Gunn Berit Gjerde og Iver Nordseth foreslo å flytte Fylkesmannens oppgaver fra Molde til Ålesund og Kristiansund, for å fordele offentlige arbeidsplasser i fylket.

Forslaget falt da det kun fikk fire stemmer; de to fra Venstre, samt Steinar Reiten (KrF)og Tove-Lise Torve (Ap). Det skulle være å forvente at Nordmørslista hadde sett det tjenlig å støtte et slikt forslag. Men for dem ser det ut til at betingelsesløs overføring til Trøndelag er eneste løsning på Nordmøres utfordring uten å ha et alternativ å forhandle om.

For Venstre i Kristiansund er det helt avgjørende at Nordmøre stiller seg i posisjon for forhandlinger, enten løsningen går i retning større region eller Møre og Romsdal består. Målet er at Nordmøre sikrer sin utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**