Et statsbudsjett uten klimaambisjoner

Terje Breivik
Med denne avtalen bidrar vi både til at små og store bedrifter får hjelp til å komme seg gjennom en svært krevende tid, sier Terje Breivik. , Foto: Venstre

– Klimaendringene er vår tids største utfordring, og vi har allerede begynt å se at konsekvensene kan bli dramatiske om vi ikke lykkes i å redusere verdens klimagassutslipp. Derfor trenger vi et statsbudsjett som setter oss i stand til å redusere Norges utslipp med 40 % innen 2030. Samtidig er det nødvendig å skape nye, varige arbeidsplasser, sier Terje Breivik, finanspolitisk talsmann i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

– Regjeringens forslag kan neppe sies å være et bidrag til å innfri hverken Paris-avtalen eller Stortingets egne mål på klimaområdet, understreker Terje Breivik. Han mener budsjettet må endres betydelig for å få Venstres støtte.

Klimautslipp må reduseres

Fremskrivninger mot 2030 i statsbudsjettet viser at utslippene særlig fra transportsektoren ligger an til å øke, tildels betydelig. Summen av utslippsreduksjoner i 2030 ligger an til å bli på bare 2 %, noe som åpenbart ikke er i tråd med hverken Regjeringens, Stortingets eller Venstres målsetninger.

– Det er selvsagt ikke godt nok at statsbudsjettet ikke oppfyller de løftene Erna Solberg har gitt både Stortinget og FN. For Venstre finnes det ingen alternativer til et budsjett som kutter utslippene betydelig. Regjeringspartiene må ta klimautfordringene på alvor, og følge opp sine forpliktelser om å kutte utslippene, ellers har samarbeidet ingen fremtid, sier Breivik.

Les også: Budsjettkrav: Billigere å velge grønt

En del av Norges forpliktelser er at transportsektoren skal kutte minst 40 prosent av utslippene innen 2030, men regjeringspartienes vilje til å oppfylle dette målet virker fraværende. Samferdselsbudsjettet bidrar hverken til dette målet, eller til målet om at all trafikkvekst i byene skal tas av kollektiv, sykkel og gange.

Mer miljøvennlig transport

– Regjeringen foreslår å redusere satsingen på kollektiv i de store byene, og kutter nok en gang i sykkelinvesteringer. Heller ikke det viktige arbeidet med å ta igjen etterslepet på jernbanen, etter mange år med rødgrønne forsømmelser, vil regjeringen videreføre. Det er ikke godt nok. Hvis folk skal reise miljøvennlig, er vi nødt til å få på plass en langt mer offensiv satsing på miljøvennlig transport, sier Breivik.

Venstre forutsetter at Regjeringen vil forholde seg til avtalen som ble inngått i budsjettet for 2016, om at utslippene skal kuttes betydelig i årets budsjett.

– Det krever at vi bruker avgiftssystemet aktivt. Det må bli billigere og enklere å velge miljøvennlig, og dyrere å forurense. Venstre har en rekke forslag som vil bidra til å nå klimamålene og sørge for at Norge tar vår del av ansvaret for å unngå katastrofale klimaendringer. Våre forslag vil samtidig bidra til å skape et bedre samfunn for folk som bor i Norge, og ikke minst skape varige, grønne arbeidsplasser, sier Breivik.

Flere grønne arbeidsplasser, og reduserte utslipp

Venstre forventer at høstens forhandlinger blir harde.

– Forslaget fra regjeringen går i riktig retning på noen områder, men i gal retning på flere andre områder. Det er ingen tvil om at dette blir krevende forhandlinger, også med tanke på regjeringens manglende oppfølging av tidligere budsjettvedtak. Venstres viktigste oppgave i forhandlingene blir å sørge for at vi får et budsjett som gir lavere klimagassutslipp og flere varige, grønne arbeidsplasser, sier Breivik.

Les også: Nybø: Skjevt budsjett for høyere utdanning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**