Nybø: Skjevt budsjett for høyere utdanning

Iselin Nybø
Iselin Nybø, Foto: Venstre

– Vi er skuffet over at kunnskapsministeren ikke ruster universitets- og høyskolesektoren bedre i dette budsjettforslaget. Det legges ikke inn mer penger til å gjennomføre planlagte og vedtatte fusjoner mellom institusjonene, og i tillegg opprettholdes en historisk betinget skjevhet mellom institusjonene i forslaget til nytt finansieringssystem, sier utdanningspolitisk talsperson Iselin Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– De nye universitetene i Stavanger, Agder og Nord og de nye store høgskolene som HiOA blir relativt svekket. Det ligger ikke penger til nybygg i budsjettet, og de kommer også dårlig ut med tanke på stipendiater. Venstre vil arbeide for å utjevne disse forskjellene bedre, sier Iselin Nybø.

Hun er dessuten overrasket over at regjeringen ikke tilfører noen nye studieplasser. – I en tid med omstilling og behov for mer kunnskap og kompetanse, nye bedrifter og nye arbeidsplasser, så burde investering i studieplasser være en ganske åpenbart enkel prioritering.

Les også: Et statsbudsjett uten klimaambisjoner

Bygg viktig for universitetssektoren

Nybø, som er 1. nestleder i Stortingets utdannings- og forskningskomité, legger til at hun hadde forventet en større satsing på å ta igjen vedlikeholdsetterslepet og sørge for nye bygg i universitets- og høyskolesektoren.

– Jeg ville trodd at regjeringen brukte anledningen når de setter av 4 mrd kroner inn mot ledighet i berørte bransjer, men i praksis blir ingen flere viktige byggeprosjekter i UH-sektoren igangsatt hvis dette budsjettforslaget går gjennom.

– Vi er imidlertid fornøyde med at regjeringen gjennomfører Venstres store budsjettseier fra i fjor, og starter innfasingen av 11 måneders studiestøtte. Dette vedtaket innebærer den største forbedringen av studenters levekår på lang tid, og det er en viktig investering i kunnskapssamfunnet, slår Nybø fast.

Skuffet over manglende satsing på SFO

– Jeg er også skuffet over at regjeringen ikke følger opp avtalen om å øke inntektsdifferensiering på prisene i Skolefritidsordningen (SFO/AKS). Regjeringen legger frem en modell for mer rettferdige priser, men har ingen intensjon om å sette den ut i livet. En modell uten penger er lite verdt. Det er viktig for Venstre at vi framover sikrer at alle barn får anledning til å delta på de fellesarenaene der barn møtes og tilbringer mye tid. I år er det er på tide å sørge for at alle barn i familier med lav inntekt får benytte seg av SFO, slik vi tidligere har sørget for i barnehagene. Det er viktig for sosial mobilitet, for faglig utvikling, og for kultur- og fritidstilbudet for barn i hele landet, sier Nybø.

Les også: Budsjettkrav: Billigere å velge grønt

Regjeringens utredning viser at en slik inntektsdifferensiering kun ville beløpt seg til 25 millioner kroner i 2017.

Tidlig innsats

– Regjeringen foreslår mange gode tiltak for tidlig innsats, men skal vi lykkes med å sette inn ressursene tidlig må vi også sørge for gode rammer rundt skolehverdagen. Det handler om skolefritidsordning, men det handler også om skolehelsetjeneste, sier Nybø og varsler at Venstre vil prioritere dette i eventuelle forhandlinger om statsbudsjettet.

– Sammen med Venstre har regjeringen stått for et kraftig kompetanseløft i skolen, og jeg er glad for at dette videreføres i 2017. Vi registrerer at regjeringen i dette budsjettet foreslår et nødvendig løft for lærerutdanningen. Venstre og samarbeidspartienes er enige om å innføre 5-årig lærerutdanning, noe som er viktig for at lærerne skal få høyere status og for at norske skoler skal få flere dyktige lærere, avslutter Iselin Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**