Uttalelse: Norsk Brunbiesenter til Rogaland

Foto: NORSK BRUNBIELAG

Nordisk Brunbie er den eneste opprinnelige bierasen i Nord- Europa, og regnes i dag som bevaringsverdig. Arten utviklet seg adskilt fra de øvrige honningbiene for mellom en halv- og en million år siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

I Norge er det et reinavlsområde for denne bierasen, og det utgjøres av kommunene Lund, Sokndal, Sirdal og Flekkefjord. Området er trolig verdens største og eldste område avsatt til bevaring av rasen. Her er det forbudt og holde andre bierasen en brunbia, noe som er mulig med naturlige avgrensinger som fjord og fjell.

Birøktere i reinavlsområdet har et stort ønske om å få etablert et nasjonalt senter for denne bierasen i Lund. Et senter vil holde fokuset og rekrutteringen oppe, noe reinavlsområde trenger.

Rogaland Venstre ønsker å støtte opp om et forprosjekt med etablering av Brunbiesenter i Rogaland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**