Milliarder i grønne skattelettelser

Grønne skattelettelser
Venstre er like mye et avgiftslette-parti, som vi er et avgiftsparti. Det skal lønne seg å ta grønne valg., Foto: Baard Salvesen

Venstre vil ha et «grønt skatteskifte», altså en politikk som vil få ned klimautslippene. – Grønne skattelettelser reduserer klimagassutslippene. Noen eksempler er skattefritak for månedskort finansiert av arbeidsgiver og fradrag for energieffektivisering i boliger, forklarer Venstres nestleder, Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Regjeringspartiene har en lei tendens til å påstå at Venstre kun er opptatt av avgiftsøkninger.

– Det er bare halve historien. Vi har foreslått ulike avgiftslettelser i milliardklassen. Dette er forslag som Høyre og Frp så langt har sagt nei til eller avvist, understreker Breivik.

Les også VG: Frp takket nei til skattekutt på 9,2 milliarder.

Venstres grønne lettelser:

  • Skattefradrag på ENØK-tiltak i private boliger.
  • Fjerne moms på kollektivtrafikk (ikke fly).
  • Skattefritak for månedskort på kollektivtrafikk betalt av arbeidsgiver.
  • Fjerne omregistreringsavgiften.
  • Ekstra reduksjon i månedskort-prisen på tog og buss.

Venstre er like mye et avgiftslette-parti, som vi er et avgiftsparti. Det skal lønne seg å ta grønne valg.

Terje Breivik

Dette er Venstres grønne skattelettelser:

1. Skattefradrag på ENØK

Skattefradrag på ENØK
Skattefradrag på ENØK

Venstre mener folk skal få skattefradrag for å investere i energisparing i egen bolig. Vi har bl.a. foreslått opptil 50.000 kroner i skattelette for slike investeringer. Noen eksempler er varmepumper, erstatning av oljefyr, installere solcellepaneler, ombygging til vannbåren varme, varmestyringssystem og kjøp av energiråd.

2. Fjerne moms på kollektivtrafikk (ikke fly)

Fjerne moms på kollektivtrafikk
Fjerne moms på kollektivtrafikk

I dag har Norge en ordning med moms på kollektivtransport. Denne skatten er på 10 prosent (såkalt lav mva-sats). Et grønt skatteskifte betyr å redusere skatten på det som er miljøvennlig og som vi derfor trenger mer av. Venstre har foreslått å redusere denne avgiften, for å gjøre det billigere å reise med buss, båt, tog og bane.

3. Skattefritak for månedskort betalt av arbeidsgiver

Skattefradrag på månedskort betalt av jobben
Skattefradrag på månedskort betalt av jobben

Venstre har lenge foreslått å fjerne beskatningen på arbeidsgiverbetalt månedskort. Det har også Frp foreslått før de gikk inn i regjering. En rekke arbeidsgivere tilbyr dyre parkeringsplasser til sine ansatte. Venstre har stor tro på at flere arbeidsgivere ville tilbudt sine arbeidstakere månedskort, dersom de ansatte hadde fått skattefritak for dette. Samtidig reduseres både bilkøer og klimagassutslipp. Venstre har også foreslått å øke reisefradraget for de som reiser kollektivt.

Budsjettkrav: Billigere å velge grønt.

4. Fjerne omregistreringsavgiften

bil
Fjerne omregistreringsavgiften.

I Norge har vi en avgift på omregistrering av biler. Den varierer fra ca. 2.000 til 20.000 kroner. En slik avgift kan fører til at folk velger en eldre og mer forurensende bil, enn de ville gjort dersom denne avgiften var borte. Omregistreringsavgiften er ikke en grønn avgift, og har negativ innvirkning på om folk velger en miljøvennlig bil med lave klimagassutslipp.

Under fjorårets budsjettforhandlinger fikk Venstre gjennomslag for en omfattende omlegging av bilavgiftene, som reduserer prisene miljøvennlige biler som går på elektrisk kraft og ladbare hybridbilder. Venstre vil forsterke dette ytterligere i neste års statsbudsjett.

5. Ekstra reduksjon i månedskort-prisen på tog og buss

Fjerne moms på kollektivtrafikk
Billigere månedskort

I oktober 2016 senkes prisen på månedskort på NSB med 20 prosent. Det fikk Venstre gjennom i budsjettforhandlingene i fjor høst. På flere strekninger betyr dette at folk sparer over 7000,- kroner året. Venstre har allerede foreslått å styrke denne satsingen ytterligere i 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**