Hva nå, Rogaland?

mcxurxo

Skal Rogaland gå sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane i en Vestlandsregion?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Fylkestinget skal på sitt møte den 13. desember i år ta stilling til om Rogaland skal si ja til å bli en del av en Vestlandsregion, sammen med Hordaland og Sogn og Fjordane. De tre fylkeskommunene har forhandlet fram en intensjonsplan om å danne en slik region.

Bakgrunnen er at det samtidig med kommunereformen skal gjennomføres en regionreform hvor det skal dannes om lag ti folkevalgte regioner innen 2020, som skal erstatte dagens fylkeskommuner.

Fylkestinget skal først behandle saken den 25. oktober. Deretter blir saken  sendt ut på høring til kommunene, som grunnlag for den endelige behandlingen i fylkestinget i desember.

Bør vi gå for en Vestlandsregion? Bør vi heller gå for dagens Rogaland som egen region? En ny region mellom Rogaland og Sunnhordland etter politidistriktmodellen? En ny region mellom Rogaland og Hordaland? En ny region mellom Rogaland og Agder-fylkene?

Fylkestingsgruppen ønsker gjerne innspill fra medlemmer, lokallag og andre om hva vi bør gå for på epost til gruppeleder Anja B. Endresen (anja@venstre) eller til sekretær for fylkestingsgruppen, Svein Abrahamsen (svein.abrahamsen@venstre.no).

Vi har også invitert utsendingene fra lokallagene til en diskusjon om regionreformen i forlengelsen av nominasjonsmøtet på UiS i Stavanger lørdag 5. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**