Fra årsmøte i Nittedal Venstre 2016 – årsmelding 2015

Maria Elizabeth Prestø, Nittedal Venstre, Nittedal Venstre

Årsmeldingen viser at Nittedal Venstre gikk til valg med valgprogrammet «Det gode liv i Nittedal». Valgkampen var den mest omfattende på lang tid, og kommunevalget ga 3 representanter i kommunestyret og varaordfører fra Venstre.

Kommunevalgkampen

Årsmelding og årsregnskap for 2015 ble enstemmig godkjent av årsmøtet som ble avholdt 16.februar 2016 på rådhuset. Årsmeldingen viser til at Nittedal Venstres valgprogram ble utarbeidet våren 2015. Valgkampen var den mest omfattende på lang tid. Venstres lokale valgspråk og tittelen på valgprogrammet var «Det gode liv i Nittedal». Nittedal Venstre utarbeidet for første gang en lokal valgavis på 12 sider som ble distribuert som innstikk i Varingen. Valgprogram med politisk regnskap ble trykket opp, og lokallaget distribuerte selv valgprogrammet og valglisten til alle husstander i kommunen. Venstre hadde stands på lørdager og noen hverdager før valget.

Kommunevalget

Nittedal Venstre fikk 8,4 prosent oppslutning og 888 stemmer ved kommunevalget i 2015, en tilbakegang på 1,3 prosentpoeng. Dette valgresultatet ga 3 kommunestyrerepresentanter og 1 i formannskapet, uendret fra forrige valg. Inge Solli ble valgt som varaordfører for 4 nye år. Venstre fikk 4 hovedutvalgsmedlemmer, og er fortsatt representert i alle hovedutvalgene. Inge Solli ble valgt som leder i hovedutvalg for oppvekst og utdanning, og Maria Prestø er medlem. Egil Hjorteset ble valgt som leder i hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling, og Ingjerd Fjøsne ble valgt som medlem i hovedutvalg for helse og omsorg.

Politisk samarbeidsavtale

Samarbeidspartiene Ap, Venstre, Sp, KrF og SV inngikk en ny samarbeidsavtale med den politiske plattformen for valgperioden 2015-2019.

Valg av styre

Valgkomiteens innstilling ble presentert, og fikk enstemmig tilslutning fra årsmøtet. Disse ble valgt: Ingjerd Fjøsne, leder (gjenvalg)

Arve Pedersen, nestleder (ny som nestleder)

Inge Solli, kasserer / gruppeleder (gjenvalg)

Egil Hjorteset, sekretær (gjenvalg)

Berit Halvorsen Bjørgan, styremedlem (gjenvalg)

John-Ludvig Valen, styremedlem (gjenvalg)

Maria Elizabeth Prestø, varamedlem (ny)

Leif-Åge Sørlie, varamedlem (gjenvalg)

Egil Hjorteset (gjenvalg) og Berit Halvorsen Bjørgan (ny), valgkomite

Pål Olav Røstad, revisor (ikke på valg)

Last ned Nittedal Venstres årsmelding for 2015 som PDF

Last ned den politiske samarbeidsavtalen 2015-2019 som PDF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**