Interpellasjon om gratis trådløst nett i Tønsberg sentrum

Illustrasjon: Tina Bülow-Berntzen

Internett kan gi deg informasjonen du trenger – akkurat når og hvor du vil. Vi i bystyregruppa i Tønsberg Venstre mener det er på tide at Tønsberg sentrum blir trådløst. Vi snakker gratis internett i bysentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Hvilke positive effekter er det ved å etablere et trådløst gratis internett i Tønsberg?
– Vi gjør sentrum mer attraktivt. Om det resulterer i flere besøkende, er det igjen positivt for folk som driver næring, kulturtilbud og annet i sentrum.
– Vi bidrar til digital utvikling av bysentrum.
– Vi møter forventningene og behovet til fremtidens turister og besøkende.
– Det blir brått enda litt enklere for folk som opplever sentrum – å dele det med sine venner gjennom sosiale medier – fordi det er gratis. Sånn sett kan vi se på et trådløst Tønsberg sentrum som et ledd i utvikling av Tønsbergs omdømme.
Og ikke minst – vi signaliserer at Tønsberg er en fremtidsrettet og gavmild by. I Tønsberg så lar vi også digitaliseringen bidra i byutviklingen.

Kommunens behov er blant annet å etterleve vedtatte planer, og kommunen er ambisiøse om sentrum. Vi har vedtatt vi ønsker et pulserende sentrum, en 24/7-by. Slik vi i bystyregruppa ser det, så er våre tanker om et trådløst sentrum i tråd med kommunens egne mål.

Tønsberg – uten en tråd – mener vi kan være interessant for næringen, turistnæringen, befolkningen og fremtidige besøkende.

Og siden det kan være mange interessenter i dette prosjektet, kan også finansieringen ha ulike modeller.

Jeg spør deg ordfører:
– Mener du at et gratis trådløst internett i sentrum kan bidra til et mer attraktivt sentrum?
– Vil ordfører sørge for at bystyret får muligheten til å behandle en sak om dette?

Suzy Haugan
Tønsberg Venstre

 

Artikkel om interpellasjonen i Tønsbergs Blad 8. november 2016

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**