Nye folk til utvalg for Venstre

I Tønsberg bystyre i november foretok Tønsberg Venstre nytt valg av 3. vara til utvalg for næring og samfunnsutvikling (UNS), samt ny 1., 2. og 3. vara til utvalg for kultur, folkehelse og frivillighet (UKIF).

Fast representant for UNS er fortsatt Joke Verwaard, ny 3. vara er Martin William Hay.
Fast representant for UKIF er fortsatt Pål S. Henriksen, ny 1. vara er Tone Grinvoll Brorson, ny 2. vara er Joke Verwaard og ny 3. vara er Vivi Glückstad Karlsen.

Vararekken til bystyret har også endret seg, og ny 4. vara til bystyret for Venstre er Linn Thea Kjærås, og 5. vara til bystyret er Heidi Johannessen.

Vi takker tidligere representanter for innsatsen!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**