Hurra for Sameskolen i Hattfjelldal – Venstre sikret fortsatt statlig drift!

Ola Elvestuen sammen med Tom Kappfjell ved Sameskolen i Hattfjelldal, Foto: Per Christian Enger

Det var lokallagsleder Franziska Wika som fremmet en interpellasjon i kommunestyret i Vefsn høst 2016 etter at det ble kjent at regjeringen ville legge ned Sameskolen i Hattfjelldal, og dro dermed omkampen i gang. Vefsn og Nordland Venstre har engasjert seg sterkt i opprettholdelsen av sameskolen og videreutvikling av kunnskaps- og kompetansemiljøet i Hattfjelldal.

Regjeringens forslag om å avvikle utdanningstilbudet i Hattfjelldal var i strid mot regjeringens egne målsettinger som utpekte Sameskolen som ressursskole innen sørsamisk undervisning. Den gjeldende handlingsplan for samiske språk slår fast at opplæringen i nord-, lule- og sør-samisk skal styrkes på alle nivåer.

Å redde sameskolen har ikke bare vært en sak hvor pengesummene har stått i sentrum. Det handlet rett og slett om våre nasjonale forpliktelser.

Nå er altså Sameskolen sikret fortsatt statlig drift. Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre, har hatt et spesielt engasjement for skolen. Han er glad for dagens forhandlingsløsning. – Det er mange som har stått på for skolen og som er glade i dag. Vi har hatt tett kontakt med Venstre lokalt, og lokalmiljø og fagmiljø har engasjert seg. Det er grunn til å være fornøyd, sier han til lokalavisen Helgelendingen.

– Nå kan man konsentrere seg om å utvikle skolen. Sørsamisk er et truet og lite språk, og det er riktig at staten sikrer drifta, legger han til.

I revidert nasjonalbudsjett fikk Venstre skolen tilbake på statsbudsjettet slik at driften kunne sikres i ytterligere ett år, mens Kunnskapsdepartementet gikk i samtaler med Hattfjelldal kommune for å vurdere en modell med kommunalt eierskap. Nå har departementet besluttet at skolen fortsatt skal være i statlig eie.
Kompetansemiljøet ved skolen og språksamlingene som skolen tilbyr, er av stor verdi og kan ikke uten videre overføres til andre skoler. Dette er viktig for at den sørsamiske befolkningen skal kunne beholde sin kultur, sitt språk og sin identitet.

Det viktigste har vært å sikre driften, men jeg er glad for at det nå er avklart at det er et statlig ansvar å sørge for at språklige og kulturelle forpliktelser innfris overfor den sørsamiske befolkningen. Vi har et særlig nasjonalt ansvar overfor sårbare språklige minoriteter. Nå unngår vi at den sørsamiske kompetansen blir svekket, og vi sikrer et godt grunnlag for rekruttering av fjernundervisningselever, samt at den sørsamiske kompetansen blant ansatte beholdes og styrkes sier Ola Elvestuen på facebooksiden ”Stopp nedleggelse av Sameskolen for Midt-Norge!”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**