Hæren og Heimevernet trengs!

Foto: Dreamstime.com

Regjeringens foreslåtte nedrustning av heimevernet og utsettende utredninger om hæren er ikke akseptabelt om vi skal ha et moderne og operativt forsvar med kort responstid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

For Venstre er det klart at den nedprioriteringen av landforsvaret (Hæren og Heimevernet) som følger av regjeringens planer, til fordel for investering i svært kostbart materiell, krever en langt grundigere debatt enn vi hittil har sett. Venstre har til nå, og vil fortsette å være den sterkeste pådriveren for å bevare alle HV-distriktene i Norge, derav også HV-11, Møre og Romsdal. Å videreføre HV-11 er kritisk når antall objekt heimevernet har i oppgave å sikre nå firedobles.

Venstre er uenig i Regjeringens plan om å omskape forsvaret til et avskrekkende forsvar med offensive kapasiteter med dyrt og begrenset materiell for å gå vekk fra det tradisjonelle defensive forsvaret med landforsvaret med dets tilstedeværelse som gir fleksibilitet og flere responsmuligheter overfor trusler og press mot Norge. Regjeringen legger i sitt forslag til langtidsplan opp til en strategi der vår avhengighet av Nato blir ytterligere forsterket.

Det er riktig at det ikke er realisme i å tro at Norge alene skal kunne stå opp mot en mye større motstander over tid, dersom en slik situasjon skulle oppstå. Men vi må ikke glemme at det kan være mange ulike sikkerhetsutfordringer som kan oppstå på veien fra fred til krig, og det er derfor av stor betydning for Norge at vi innretter vårt forsvar på en måte som gjør at vi selv kan håndtere flere av de situasjonene som kan oppstå mellom de to ytterpunktene.

Et sterkt kystforsvar. Like mye som vi trenger et sterkt landforsvar, trengs også et sterkt forsvar av kysten. Derfor foreslår Venstre å videreføre og utvikle kystjegerkommandoen og Sjøheimevernet som sentrale og viktige brikker i forsvaret av kysten. Disse har en unik operativ evne til å forsvare og overvåke kritiske punkt langs kysten vår, og vil være viktig for å bevare den raske responsevnen vi har i dag.

Venstre vil bruke pengene der det er mest behov nå, og utsette, men ikke avlyse, nødvendige investeringer i annet materiell. Det betyr å forlenge operasjonstiden for Orion-flyene, videreføre Andøya som base noen år til, og utsette kjøpet av noen av de nye jagerflyene som er bestilt med 5 år.

For vi kan ikke redusere heimevernet i en tid der det må styrkes. Vi kan ikke legge ned kystforsvaret i en tid der det trengs og må styrkes. Det hjelper så lite med 330 amerikanske soldater på norsk jord, om vi bryter ned vårt forsvar til et troll som blir til stein i solen.

Venstre fortsetter kampen for å videreføre og styrke heimevernet og hæren i Stortinget.

Steffen Falkevik
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**