– Et godt fylkesbudsjett for skole og kollektiv

God stemning da Venstre presenterte fylkesbudsjettet i dag, foto: Venstre

Gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Anja Berggård Endresen, er godt fornyød med fylkesbudsjettet for neste år. Nå blir det større satsing på skole og miljø. Fylkestingsrepresentant Svein Abrahamsen fulgte opp med å understreke viktigheten av helhetlig innsats for grønn vekst, flere nye arbeidsplasser og redusert arbeidsledighet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Det var sjelden god stemning i fylkestinget tirsdag formiddag da flertallspartiene i fylkestinget presenterte sitt budsjett.

Gruppeleder for Venstre i fylkestinget, Anja Berggård Endresen

Venstre sine representanter var spesielt fornøyd med ekstra vikarpott i den videregående skolen, kutt i prisen for ungdomskort og utredning av bane til Ullandhaug.

— Her er det redusert pris på ungdomskort, flere lærlinger i fylkeskommunen og mer penger inn i videregående skole for å sikre større lærertetthet. Dette er et budsjett som ungdommenen har all grunn til å gi tommel opp for, sier gruppeleder i fylkestinget, Anja Berggård Endresen.

Les mer: Skole og kollektiv er vinnerne i fylkesbudsjettet 2017

— Videre sikrer vi mer penger til trafikksikringstiltak, slik at det blir tryggere for unge og alle de andre som tar seg frem via sykkel. Det ligger også inne nye midler til sykkelopplæring og på Haugalandet får man nå finansiering som sikrer en sykkelgård hvor primært unge syklister, kan få nødvendig opptrening i et trygt trafikkmiljø, sier Endresen.

— Kulturlivet vil nyte godt av forslagene i budsjettet som ble fremmet idag. Vi øker det fylkeskommunale tilskuddet til ordningen “Hele Rogaland leser” og i perioden øker vi tilskuddene til regionale kultur og idrettsanlegg, sier Endresen.
Svein Abrahamsen i fylkestinget.
Svein Abrahamsen i fylkestinget.

 

— Vi har satt av mer penger til næringsutvikling. Venstre er spesielt glad for at vi har satt av mer penger til å få på plass en god bioøkonomistrategi. Dette handler om å skape verdier fra fornybare biologiske ressurser, fra jordbruk, skogbruk, havbruk, fiskeri. Her er det et stort potensiale i fylket vårt, sa Venstres fylkestingsrepresentant Svein Abrahamsen i møtet tirsdag.

— Det er viktig hva vi gjør for å skape nye arbeidsplasser på kort sikt i 2017, men det er også viktig hva vi gjør på lengre sikt i årene framover. Vi har satt av mer til kompetanse og videregående opplæring. Dette vil gi arbeidsledige mulighet til å øke sin kompetanse gjennom å fullføre videregående opplæring og vil bidra til å redusere frafall. Rogaland har en gjennomføring som ligger litt over det nasjonale gjennomsnittet, men vi har ikke nådd de målsettingene vi selv har satt oss og har ikke forbedret oss like mye som de andre fylkene i de siste åren. Her må vi gjøre mer, sa Abrahamsen.

— Vi har satt av mer penger til infrastruktur gjennom økt veivedlikehold og bygging av sykkelveier. Dette er med på å binde fylket tettere sammen. Flertallet setter også av midler til utbygging av fiber og bredbånd, som er viktig for næringsutvikling i hele fylket, sa Abrahamsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**