Nå starter utredningen av bane til Ullandhaug

Skisse for nytt sykehus på Ullandhaug, SUS

Rett over nyttår starter arbeidet med utredning av hurtiggående skinnebasert kollektivtransport til Ullandhaug i Stavanger og flyplassen på Sola. Det ble klart da flertallet i fylkestinget denne uka vedtok neste års budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I løpet av våren 2017 skal det legges fram et planprogram for utredningen for Samferdselsutvalget og deretter starter skikkelig utredning til flere millioner kroner opp for fullt. Oppstarten av utredningen ble offentliggjort da partiene i fylkestinget la fram sine budsjetter for 2017. Venstre, AP, Krf, SP, Frp, MDG og SV samarbeider i år om felles budsjett.

Les hovedsaken om budsjettet: Skole og kollektiv er vinnerne i fylkesbudsjettet 2017

Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre
Kjartan Alexander Lunde, leder i Rogaland Venstre

— Dette er en fantastisk nyhet. Denne utredningen er noe vi i Venstre har arbeidet med i et par år og det er veldig bra og viktig at den nå starter opp, sier leder i Rogaland Venstre og medlem av Samferdselsutvalget, Kjartan Alexander Lunde.

– Vi mener det må tas noen grep for det kollektivtilbudet som skal komme til det Ullandhaug som vi nå etablerer med nytt sykehus. Da ønsker vi en utredning for å få et hurtiggående kollektivtilbud som er skinnebasert og som knytter Jærbanen, Ullandhaug-områdetog flyplassen sammen, sier Venstres gruppeleder, Anja Berggård Endresen til NRK Rogaland.

Anja Berggård Endresen, gruppeleder i fylkestinget
Anja Berggård Endresen, gruppeleder i fylkestinget

På Ullandhaug planlegges det nytt sykehus i flere byggetrinn samtidig som universitetet skal utvides, flere tusen nye studentboliger er under planlegging for det neste tiåret og store næringsarealer er under planlegging og bygging. Flyplassen på Sola har den laveste kollektivandelen av flyplassene i byområder i Norge. Dermed er potensialet stort for en hurtig ny skinnegående kollektivløsning som binder sammen disse med Jærbanen og det øvige kollektivnettet.

— Skal vi få til vesentlige klimagassreduksjoner er vi nødt å se transportsituasjonen i et helhetlig perspektiv. Da må det bli mer attraktivt å reise kollektivt til de store knutepunktene som sykehuset, universitetet og flyplassen. En skinnegående løsning vil være veldig positivt for å skape transportnett og kommunikasjonsnett utover i regionen, sier Lunde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**