Budsjettet: Emma om kultur

Foto: Maria Fromreide-Nessler

Ordfører,

Kultur- og idrettssektoren i Kristiansand er kanskje den minste budsjett tatt i betraktning, men det er også den sektoren som klarer å engasjere, provosere, samle, opplyse, utdanne, danne, bevege, trimme, innovere, skape og utvikle morgendagens talenter, skape forretning osv. og det alt på en gang. Kultur og idrett skaper innhold i livene våre fra start til slutt, og det er ikke rent lite å ha ansvar for.

Vi bør være stolte av denne sektoren i kommunen vår, både av mangfoldet i tjenestetilbud men også av kvaliteten og menneskene som leverer den. En viktig jobb for kulturpolitikerne er å støtte opp rundt det som skaper aktivitet og trivsel i kommunen vår. Venstre vil derfor alltid jobbe for et sterkt og foroverlent budsjett for denne sektoren, og det synes vi at flertallskoalisjonens pakke som legges frem her i dag langt på vei er.

I årets budsjettarbeid har Venstre hatt et særlig fokus på brukerne av tjenestene. Vi vet at kultur og idrett engasjerer bredt, og vi vet at kvaliteten er god, men vi trenger en overordnet oversikt over hvem vi treffer og med hva. Og kanskje aller viktigst, vi trenger å vite hvem vi ikke treffer. «Publikum» har blitt en populær måleparameter særlig i kultur, uten at man nødvendigvis vet hva som menes med dette. Er det antall mennesker, er det spesielle grupper mennesker, er det noen som er viktigere enn andre? Hva vil det si å sette publikum som mål-enhet? Venstre har derfor formulert et viktig verbalforslag som innebærer å få en oversikt over brukere/ publikum over sektorens tjenestetilbud for å gi oss et helhetlig bilde som kan gi et grunnlag for videre spissing av framtidige satsninger.

Venstre er også særlig opptatt av at alle barn skal få delta i og oppleve mangfoldet av tilbudene og aktivitetene i Kristiansand, uansett sosial eller økonomisk situasjon. Sosialt fellesskap og ikke minst tilhørighet starter med nettopp å kunne dele opplevelser og aktiviteter med andre. Det er derfor det stikker ekstra dypt når en ikke kan være med. Barn som ikke kan delta på idrettsarrangement, være med på kino eller bare lære å spille gitar fordi familien ikke har råd, får dermed ikke anledning til å ta del i felles aktiviteter med sine medelever og venner. Kristiansand skal være en inkluderende by, og ekskludering er den største trusselen for barn i fattigdom. Det har vi et ansvar å gjøre å gjøre noe med. Venstre er veldig glade for at flertallets budsjettpakke inkluderer blant annet å innføre flere konkrete tiltak for å gi alle barn og unge mulighet til å delta på ulike kultur- og idrettsaktiviteter til en lav eller lavere pris, eksempelvis gjennom innføring av opplevelseskortet, som mange kommuner i Norge allerede har innført, i tillegg til flere øremerkede plasser i kulturskolen (pakken foreslår å øke rådmannens forslag fra 25 til 50 plasser) til barn fra lavinntektsfamilier. Dette er bare noen konkrete tiltak Kristiansand Venstre gikk til valg på, og som nå realiseres gjennom flertallskoalisjonens budsjettpakke. Dette er en god begynnelse, men vi håper på å kunne gjøre enda mer for særlig denne gruppen brukere. Derfor har også Venstre bedt om en oversikt over hva som i dag benyttes av frikort, øremerkede plasser ved fritidsetaten, kulturskolen o.l. for å kunne bedre se hvilke tiltak som fungerer og hvor større innsats bør legges i fremtiden.

Venstre mener at budsjettpakken til flertallskoalisjonen viser en stor satsning på kultur, blant annet gjennom investeringene på 50 millioner til etablering av Kunstsiloen, i tillegg til 2 millioner til prosjektering av ny kulturskole.

Emma Lind (Venstre)

Kristiansand Kulturstyremedlem

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**