Budsjettet: Ivar om helse og sosial

Foto: Jo Straube

Ordfører.

Jeg sier det nok en gang: vi legger her frem et budsjett for der som trenger det mest. Og når vi nå debatterer helse- og sosialsektoren, så er det to momenter jeg vil nevne spesielt.

Det første er ekstramidlene vi setter av til barn i lavinntektsfamilier. Seks millioner kroner i perioden ekstra, i tillegg til det kommunen allerede hadde planlagt å bruke. Inkludert i denne potten legger vi «Opplevelseskortet». Dette fungerer som et samarbeid mellom kommunen, NAV og næringslivet, og handler om å gi alle barn sjanse til å gå på kino, svømme eller andre aktiviteter i egen regi, og ikke bare når fritidsetaten arrangerer. Dette må selvsagt innføres slik at ikke barna opplever stigma rundt det, men dette har gått fint i andre kommuner, herunder også alle storbyene, som har innført «opplevelseskortet» med stor suksess.

Det andre er prosjektet Rask psykisk helsehjelp. Jeg ble veldig bekymret da jeg i rådmannens forslag til handlingsprogram så at dette er foreslått innlemmet i øvrige tjenester. For når situasjonen er at vi har hatt noe vi har brukt ekstra midler på, som så skal innlemmes i den øvrige driften, da lukter det av at det forsvinner. Og dette bekymrer meg veldig, for Rask psykisk helsehjelp er et tilbud vi så til de grader trenger å ha i kommunen vår, og jeg er glad vi her i dag vedtar verbalforslaget om at vi politikere skal orienteres om hvordan dette er tenkt gjort.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**