Julebrev til partilederne og statssekretær Øystein Bø

Når plan møter virkelighet – menneske og kultur i omstilling.

Kjære partiledere og statssekretær Øystein Bø.

Overskriften min i dette innlegget har jeg lånt fra Statssekretær Øystein Bø sin innledning av Dialogkonferansen HEL 2016 ( https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dialogkonferansen-2016/id2523007/ ). Jeg synes den var så fin.

Tema for Dialogkonferansen HEL2016 var nettopp nevnte overskrift. HEL står for Holdning, Etikk og Ledelse.

Bø fremfører i sitt innlegg mange gode poenger. Poenger som forsøker å forklare nødvendigheten av endringer og omstillinger blant annet basert på endret maktbalanse, sikkerhetspolitikk, kompetanse, operativ evne, økonomi og bærekraft.

Jeg synes helt oppriktig at Bø her gjør et godt forsøk på å forklare behovet for omstilling. Men det holder ikke helt når det kommer til virkeligheten utenfor konferansen – ikke for meg i hvert fall. Jeg synes Bø tar for lett på enkelte ting når det kommer til LTP og nedleggingen av Andøya Flystasjon. Det samme kan man også si angående Bardufoss Flystasjon.

Bø har ved tidligere anledninger forsvart tallene PWC har utarbeidet på hva man sparer ved ei nedlegging av Andøya Flystasjon og hva det koster for ei oppbygging av Evenes Flyplass, og konkludert med at dette er god økonomi. Summene Bø viser frem bestrides derimot av flere kompetente mennesker. Disse har gjort kalkyler som viser at det vil bli vesentlig dyrere å bygge ut Evenes Flyplass og legge ned Andøya Flystasjon enn hva statssekretæren innrømmer. Tallene er forelagt ham, og folk har i flere omganger henvendt seg skriftlig, både til Bø, Forsvarsdepartementet og Statsministeren – uten at de får svar.

Hvorfor får de ikke svar? Skal de ikke få svar? Gjelder ikke Forvaltningsloven for disse? Skal dette ties i hjel? Er der noe ved tallene som må holdes skjult? Hva med åpenhet?

Jonas Gahr Støre sa etter vedtaket om nedleggelsen av Andøya Flystasjon at de hadde sørget for å få med en merknad som sa noe slikt som at hvis det viser seg at kostnadene blir vesentlig større, så plikter Regjeringen å legge disse frem for Stortinget. Tja, jeg synes Støre skal kontakte Andøy Kommune promte. Jeg tror nemlig han vil få gode svar der. Det tror jeg statssekretær Bø også vil få. Og alle andre interesserte også.

Folk er faktisk svært opptatte av hva de får igjen for skattepengene. De vil ikke lengre sitte stille og se på dette sløseriet som nå pågår. Det begynner å bli nok nå. Jeg tror det er veldig lurt å høre på folk. Folk flest er ganske så kompetente.

Andøya Flystasjon har vært operativ i snart 60 år og er operativ nå, og har fasilitetene som kreves i dag, i morgen og i fremtiden. Kun noen små modifikasjoner må gjøres på dagens hangarer for å få P8 under tak når den tid kommer. Ingen større naturinngrep er nødvendig. Andøya Flystasjon har mye kunnskap og erfaring å bygge på, og utvikle videre – og jo – dette inngår i begrepet bærekraft – vi snakker menneskelige ressurser, vi snakker samfunn. Andøya Flystasjon har folkene, Andøya Flystasjon har kompetansen. Det tar tid å bygge den spesielle kompetansen som bygger og bærer MPA’en. Andøya har kulturen. Andøya er Orion. Orion er Andøya. Andøya Flystasjon har 60 år stolt tradisjon, 333-skvadronen 75 år. Identitet. Forståelse. Dette ligger i ryggmargen til alle i Andøy. Er det noe Forsvaret har behov for nå, er det forståelse, forståelse som legitimerer Forsvarets virke, som understøtter dets omdømme. Det har Andøya Flystasjon og Forsvaret i folket der. Folk vet hva de står for, hva de gjør, hva de betyr for oss. For eksempel hva de betyr forsvarspolitisk, hva de betyr sikkerhetsmessig for fiskeren og hva de betyr for miljøovervåking (for eksempel mht dumping av fisk og oljeutslipp). De er verdsatt av folk i Andøy.

Evenes er i dag ikke en operativ militær base. Det er faktisk ganske mye infrastruktur som må bygges opp. Man må beregne store naturinngrep, og der er store topografiske utfordringer. Bø sier der er plass til P8 når den kommer. Hvor? Byråkrater i Samferdselsdepartementet har sagt at E10 må omlegges. Joda, jeg vet at Bø har sagt dette imot, men hans kolleger i Samferdselsdepartementet har likevel – så vidt jeg har fått med meg – ikke endret sine uttalelser, så jeg stoler på dem inntil videre. Evenes Flyplass er omkranset av et naturreservat – et RAMSAR-område, en helt unik våtmark. RAMSAR-konvensjonen legger store begrensninger på bruken av området rundt Evenes Flyplass (flystøy, utbygging, kjemikalieutslipp, fuglehekking, store fugleflokker…). Står RAMSAR-området i fare? Det hadde også vært veldig interessant å få vite hva miljøorganisasjonene mener, hva miljøavdelinga på Fylket mener og hva Miljødepartementet mener om dette. Jeg har ikke hørt noe derfra.

Som jeg har forsøkt å vise over – jeg har betenkeligheter med, og ser etiske utfordringer i Bø sine uttalelser i Dialogkonferansen HEL2016 når det kommer til bærekraft. Jeg tenker både på økonomi og på naturressursene. For man bør vel, som i privatøkonomien, utnytte de ressursene man har fra før og ikke nødvendigvis kjøpe alt nytt? Er det ikke dumt å rive et ganske nytt og godt vedlikeholdt hus og grunnmur, rydde opp etter seg – for det må man jo hvis man river noe – og flytte et annet sted kort vei unna, og bygge opp et tilsvarende hus der?

Vi lever i en omskiftelig verden. Vi må alle forberede oss og ruste oss for fremtiden. Mange omstillinger skjønner man må gjennomføres, men de fleste omstillingene i arbeidslivet krever ei god forklaring. Her mener jeg både Bø og Stortinget har ei stor pedagogisk utfordring hva angår nedleggelsen av Andøya Flystasjon.

Det har i disse dager gått ut et iverksettingsbrev av LTP. Med andre ord – det er noen i dette landet som nå har fått en lite hyggelig julehilsen fra Staten.

Jeg vil med dette fremme noen ønsker til meg fra Bø og FD nå til jul;

Jeg skulle ønske at du Bø så mye tydeligere kunne si hvorfor Andøya Flystasjon må nedlegges. Hvorfor mener du dette er rett? Jeg vet du har svart tidligere, men jeg synes ikke svaret ditt er godt. Det er noe ullent ved det. Prøver du å skjule noe?

Jeg ønsker også at du Bø kunne besvart henvendelsene om saken du og departementet har fått fra blant annet folk fra Andøy, både av respekt for folket i Andøy, men også av respekt for deg selv. Du sier nemlig noe i Dialogkonferansen HEL2016 om at man skal møte omstilling med åpenhet, mot og respekt. Så langt synes jeg disse elementene mangler i din framferd i denne prosessen.

Så vil jeg sitere deg på noe fordi jeg synes det var så godt sagt – men om du mener det du sa der er jeg litt usikker på: «Jeg ønsker vi hadde ledere som ikke bare har fokus på hvor vi skal, men som også forstår hvor vi er i dag. I møtet med virkeligheten er det avgjørende at vi forstår hva vi trenger å endre på, for å nå de målene vi har satt oss (Bø, Dialogkonferansen HEL2016)».

Helt til slutt ønsker jeg at vi må være ærlige med hverandre. Slutt med spillet, for det er det det ser ut som. Et spill om makt og posisjoner. Si hva du egentlig tenker og mener om dette og hvorfor ting er som de er, gi meg rene ord – jeg tror det blir så mye lettere for alle da. Holdning. Etikk. Ledelse.

God jul!

Med hilsen Rasmus Dahle

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**