Til innhold
Høyvika ved Stave på Andøya, Foto: Stian Klo
Stem Andøy Venstre ved årets valg.

Andøy Venstre

Andøy Venstre – et sosialliberalt Venstre – sosial der ideen om frihet for den enkelte og ansvar for hverandre og fellesskapet er kjernen i politikken vår. Liberalt fordi vi har klokkertro på enkeltmenneskets egenverdi. Vi vil at hver og en av oss skal gis muligheten til å realisere seg selv. Derfor setter vi alltid Folk først.

Andøy Venstres hovedsaker

 • Miljø

  Andøy Venstre vil arbeide for et grønt skifte som sikrer naturressursene og et liv uten forurensning for de som kommer etter oss. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes.

 • Skole

  Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

 • Kultur

  Andøy Venstre vil arbeide for at kommunen opprettholder et bredt kulturtilbud. Dette skaper større valgfrihet for den enkelte og er med å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen.

 • Verdiskapning

  Andøy Venstre vil arbeide for at alle deler av næringslivet i kommunen får gode generelle rammebetingelser

Nyhetssaker

Flere nyheter