Fylkesårsmøtet Rogaland Venstre 2017

Quality Airport Hotel Stavanger

Fylkesårsmøtet til Rogaland Venstre i 2017 skal arrangeres 3.- 5. februar på Quality Airport Hotel i Sola.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Digital påmelding
Påmeldingsfristen er 13. januar 2017. Påmeldingsskjemaer er sendt ut til alle lokallagsledere.

Fullmaktsskjema
Hvert lokallag må levere inn fullmaktsskjema som bekrefter at delegatene er valgt på riktig måte av lokallaget. Skjemaet må være signert. Last ned fullmaktskjema. Vi ber om at skjemaet sendes inn per e-post samtidig som påmeldingsfristen til [email protected].

Frist for vedtektsendringer
Se vedtektene for Rogaland Venstre. Merk frist for innsending av endringsforslag til vedtektene. Fristen er 4. januar 2017. Forslag sendes til [email protected]

Forslag til uttalelser
Forslag til uttalelser til fylkesårsmøtet, bes sendes inn til Rogaland Venstre ved styret, [email protected]. Fristen for å levere forslag er søndag 15. januar 2017.

Beregning av delegater
Endelig beregning er sendt ut til lokallagslederne basert på antall betalende medlemmer lokallaget har per 31.12.2016.

Finne fram
Se kart til hotellet på Google

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**