Årsmøte 2017 Kristiansund Venstre

Møtet ble holdt på gamle Tinghuset torsdag 12. januar 2017. Asgeir B. Hansen ble gjenvalgt som lokallagsleder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Kristiansund Venstre
REFERAT FRA ÅRSMØTET 2017

Møtet ble holdt på Tinghuset torsdag 12. januar 2017 kl 19. Til stede: 9 medlemmer.

Sak 1: Konstituering
Innkalling godkjent. Møteleder: Asgeir B. Hansen. Sekretær: Odd W. Williamsen. Underskriver protokollen: Hanne Farnes og Tord Nygård. Enstemmig vedtatt.

Sak 2: Årsmelding 2016
Styrets forslag til årsmelding ble framlagt av lederen. Styrets forslag ble enstemmig godkjent, med noen få justeringer. Teksten legges ut på vår hjemmeside.

Sak 3: Revidert regnskap 2016
Leder Asgeir Hansen redegjorde for lagets reviderte regnskap for 2016. Enstemmig vedtatt.

Sak 4: Budsjett 2017
Leder Asgeir Hansen redegjorde for lagets budsjett for 2017. Enstemmig vedtatt.

Sak 5: Kontingent 2018
Vedtak: Lagets kontingent 2018 settes til kr 200,-. Enstemmig vedtatt.

Sak 6: Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert av møtelederen. Alle valg var enstemmige:
Leder: Asgeir B. Hansen, gjenvalg, 1 år
Styremedlemmer valgt for 2 år: Hanne Farnes, kasserer; Tord Nygård, nestleder og Odd W Williamsen, sekretær og VO-leder
Styremedlemmer Oddbjørn Reiten og Toivo Brennløkken, ikke på valg, 1 år igjen
Varamedlemmer for 1 år: Hans Kristian Gaarden og Stig Frode Herigstad. Styret får fullmakt til å supplere varalista.
Bystyregruppas leder Ragnhild Helseth tiltrer styret.

Valgkomité 2018: Per O. Sefland, ny og Elisabeth Fahsing, gjenvalg
Revisor: Bjørn Eeg, 1 år, gjenvalg
Ansvar for web/hjemmeside: Ragnhild Helseth og Asgeir B Hansen
Utsendinger til fylkesårsmøtet i Ålesund 4.-5.2. : Asgeir B Hansen, Toivo Brennløkken og Hanne Farnes.

Sak 7: Stortingsvalgkampen 2017
Innledning ved nestleder i MR Venstre, Toivo Brennløkken. VHO har laget en egen valgkampstrategi for Kristiansund. Vedtak: Styret skal være valgkamputvalg og kan evt. opprette særskilte innsatsgrupper.

Sak 8: Politiske uttalelser
Forslag fra Ragnhild Helseth: 1) Brønnplugging 2) Samspill/orkesterøkonomi.
Forslag fra Asgeir B Hansen: Nye næringer
Alle tre uttalelser ble vedtatt og offentliggjøres. De sendes også som forslag til Fylkesårsmøtet.

Etter årsmøtet var det medlemsmøte, bl.a. med planlegging av partileder Trine Skei Grandes besøk her 25. januar.

Hanne Farnes Tord Nygård

Odd Williamsen, ref

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**