– Regjeringen og Ap svikter barna

Foto: Mona Lindseth

Stortingets utenrikskomité har behandlet en sak om barns klagerett etter Barnekonvensjonen. Regjeringspartiene og Ap går mot at barn skal ha en slik klagerett. – Det er svært skuffende at Regjeringen og Arbeiderpartiet svikter barna og deres grunnleggende rettssikkerhet, sier Venstre-leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**


– Norge burde ligge i front når det gjelder ivaretakelse av barns rettigheter, også juridisk. Norges vegring knyttet til ratifikasjon av tilleggsprotokollen om barns klagerett har en svært uheldig signaleffekt overfor land hvor behovet for slike mekanismer er enda større, fortsetter Grande.

– Ettersom statsministeren nylig gikk offensivt ut og lovet å løfte barn opp på sin dagsorden er det skuffende at man ikke vil gi barn klagerett etter barnekonvensjonen. Det ville vært et løft for alle barn i Norge, og markert at barn har et særskilt vern, sier Grande.

Langvarig kamp

Venstre har engasjert seg i barns klagerett etter Barnekonvensjonen i en årrekke. I 2012 fremmet vi sammen med Høyre, KrF og Frp et forslag om at Norge skulle ratifisere tilleggsprotokollen til Barnekonvensjonen som innebærer klagerett, men ble stående alene da Stortinget behandlet saken.

Norge burde ligge i front når det gjelder ivaretakelse av barns rettigheter

Trine Skei Grande

I 2013 fikk likevel et forslag fra Venstres representant Borghild Tenden om at tilleggsprotokollen som gir individuell klagerett skulle tas inn i norsk lov, tilslutning fra et enstemmig Storting. I april 2014 trådde tilleggsprotokollen om individklagerett til FNs konvensjon om barnets rettigheter i kraft, ettersom et tilstrekkelig antall stater (Tyskland, Spania, Costa Rica, Portugal, Slovakia, Gabon, Bolivia, Montenegro, Thailand og Albania) hadde ratifisert den. Norge var ikke blant disse landene, og Venstre fremmet derfor forslaget på nytt for å få fortgang i saken. Det ble da vedtatt at regjeringen skulle legge frem en sak om spørsmålet, mens Venstres forslag om å ratifisere protokollen kun fikk støtte fra SV.

Høsten 2016 la regjeringen frem sin sak, og anbefalte at Norge ikke skulle ratifisere tilleggsprotokollen. I Utenrikskomiteens innstilling, som ble avgitt 18. januar 2017, kommer det frem at Arbeiderpartiet har sluttet seg til regjeringens syn.

– Det er svært skuffende at Høyre, Frp og Ap svikter barna på denne måten. Høringsinstansene er nådeløse i sin kritikk av den manglende viljen til å gi barn klagerett, og mener til og med at utredningen som regjeringen la frem var i strid med barnekonvensjonen ettersom man ikke hadde vurdert hva som var til beste for barna. Denne saken hadde fortjent en helt annen utgang, men vi vil fortsette å kjempe for barns beste i Stortinget og i valgkampen som kommer, avslutter Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**