Kampen for å bevare Idrettsplassen

Bjørn A Hansen, Tidens Krav

Kristiansund Venstre har som eneste politiske parti i Kristiansund tatt et klart standpunkt mot salg av Idrettsplassen. Her følger noen av våre utspill i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

På Facebook – Idrett må bestå 13. desember 2016
I dag 13/12 2016 behandlet Bystyret videreutvikling av Atlanten idrettspark og Atlanten stadion (PS 16/90).

Vi i Venstre fremmet forslag om at Idrettsplassen ikke skal selges for å finansiere Atlanten.

I debatten kom det tydelig fram at det ikke var mulig å få flertall for dette.

Vi valgte da å trekke forslaget for å få en vedtak som sier at kommunen forplikter seg til å forsøke å unngå salg av Idrettsplassen. Dette fikk vi 23 stemmer for, 22 mot. Altså knappest mulig flertall.
Jeg er derfor relativt optimistisk på at vi kan få til en bevaring av Idrett. En avklaring rundt dette kan ta mange år. Idrettsplassen vil være i drift som vanlig ut 2020. Så får vi jobbe frem spenstige planer for området og bevare det som en grønn lunge i sentrum, i en eller annen form.

På Facebook – Idrett må bestå 29. november 2016
Formannskapet skal behandle dette tirsdag 29.11 og så til bystyret 13.12. Vi har kjempet en kamp for å unngå at idrett blir solgt.

Hovedargumentet er at banen må selges for å bygge avlastningsbane for Atlanten. Siden det blir naturgress der, må det bygges en slik bane, det er krav forbund og reglene for anleggsmidler.
Det vil koste omtrent (med litt bred penn) det samme å bygge nytt som å ruste opp idrett.

MEN; siden forventet salgspris er 36 mill, blir det for dyrt å beholde idrett.

Vi mener dette er en kortslutning. Vi trenger ikke et toppidrettsanlegg på Idrett, men et sted for uorganisert lek og aktivitet. Å selge idrett til boligbygging, raserer en hel bydel. Vi trenger en friplass i sentrum, en tumleplass.

De som ønsker et salg, mener at det holder å beholde 25% av arealet til et nærmiljøanlegg. Det mener vi slett ikke er nok.

Et salg er langt frem i tid. Prisen er svært usikker. Området må omreguleres og det må inn i en revidert arealplan. Dette kan skje i 2019, tidligst. Et vedtak om å sette i gang på Atlanten nå, vil kreve mellomfinansiering. Selv om det blir vedtatt å starte på Atlanten nå (noe jeg håper på), og det bygger på en premiss om salg av Idrett, er ikke kampen tapt. Vi vil nok en gang fremme et forslag om at Idrett skal være i kommunens eie. Da vil vi få kjeft fordi vi mangler penger. Men de salgsinntektene vedtaket fattes på, er i min verden svært usikre og kan ikke være avgjørende for en lenge etterlengtet opprusting av Atlanten.

Nå må dere mobilisere – men ikke bare her på Facebook. Det er ikke nok. Vi kan ikke ødelegge dette unike området! Jeg fnyser av de som hevder at dette kun er nostalgi, dette er å ta vare på en flott bydel.

Tidens Krav 22. november 2016
Til tross for at mange gikk ut og støttet oss i media, var det ikke noe støtte å finne i bystyresalen. Sjekk link her!

Tidens Krav 2. juni 2015
Leserinnlegg, her er linken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**