Årsmøtet 2017

En markering på Lindesnes Fyr, der vi tenner den gamle fyrgryta fra 1700 tallet., Foto: Kjell Olsen

Velkommen til årsmøtet.

Årsmelding kommunestyregruppa 2016.
Regnskap 2016.
Årsmelding for Lindesnes Venstre 2016
Valgkomiteens innstilling 2017

Årsmøtet i år avholdes 13.februar kl 19:30,
Formannskapssalen i Rådhuset.

Dagsorden.

 1. Åpning.
 2. Godkjenne innkalling.
 3. Godkjenne dagsorden/saksliste.
 4. Valg av møteleder.
 5. Valg av sekretær.
 6. Valg av protokollunderskrivere (2stk).
 7. Godkjenne årsmelding.
 8. Godkjenne årsregnskap.
 9. Kontingent.
 10. Innkomne forslag.
 11. Valg.
 12. Avslutning.

Etter årsmøtet blir det en orientering om aktuelle pågående saker.

Fra markering på Lindesnes.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**