Velkommen til Årsmøtet 2017

Jarl M Andersen, Sarpsborg Arbeiderblad

Velkommen til vårt årsmøte søndag 22. januar kl. 15.00. Møtet avholdes på Quality Hotel på Grålum.

Årsmøtet er årets viktigste møte i Sarpsborg Venstre. Vi deler dagen i to. Først får vi et foredrag fra Dag Skottene om vår identitet som sarpinger. Han forteller lidenskapelig om vår utvikling gjennom 1000 år.

Deretter følger den formelle delen av årsmøtet, hvor vi blant annet skal oppsummere året, og velge styre for 2017.

Vi får også besøk av både Finn-Erik Blakstad og Maren Hersleth Holsen. Finn-Erik og Maren innehar de to øverste plassene på valglisten foran Stortingsvalget 2017, og vi gleder oss til å høre om deres planer for å endelig kapre en Stortingsplass for Venstre i Østfold.

Vi håper du har anledning til å bli med oss denne ettermiddagen. Ta gjerne med personer du tror kan være interessert i å bli bedre kjent med Venstre.

 

Agenda

15.00 Foredrag av Dag Skottene

16.20 Pause og enkel servering

16.30 Møtestart

Saksliste

 1. Konstituering av årsmøtet
  1. Valg av møteleder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Godkjenning av dagsorden
  4. Valg av møtesekretær
  5. Valg av protokollunderskrivere
 1. Behandling av årsmelding og regnskap for styret
  1. Styrets årsmelding
  2. Regnskapsberetning
 2. Orientering om årsmelding for bystyregruppa
 3. Orientering fra Østfold Venstre om strategier og hovedsaker innenfor valget 2017
  1. Innlegg fra Finn Erik Blakstad og Maren Hersleth Holsen
 1. Behandling av politiske uttalelser
  1. Venstre ønsker å avvikle reklame på barnekino i Sarpsborg.
  2. Sarpsborg Venstre vil ha kommunal innsamling av matavfall fra private husholdninger.
  3. Venstre mener at den nye togtraséen bør bidra til utvikling Sarpsborg.
  4. Venstre vil tillate private sykehjem og omsorgsboliger i Sarpsborg.
 1. Behandling av forslag til endring av vedtektene
  1. Ingen endringsforslag mottatt.
 1. Behandling av forslag til budsjett og kontingent
 2. Valg
  1. Lokallagets styre
  2. Revisor
  3. Delegater til fylkesårsmøte

18.00 Møteslutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**